Conversa Wikipedia:O que é un artigo de calidade

A proposta paréceme en xeral moi axustada e interesante. Faría as seguintes matizacións:

 • cando se define o artigo como completo, acho en menos unha mención específica á conexión con Galicia. Parece obvio que os artigos na Galipedia, pra ser completos, deberían achegar cando é posible, información dende unha perspectiva galega. Porén, a gran cantidade de artigos que proceden doutras wikipedias e aos que se lle aplica o tradutor automático fai que isto suceda poucas veces.
 • defínese ben o artigo como preciso, pero non así como concreto. E creo que é importante mencionar que os artigos non deben ser longos, e que deben centrarse nos aspectos que indica o título, e non incluír divagacións ou aspectos secundarios que deberían formar parte doutro artigo. Tamén boto de menos unha recomendación sobre a extensión, fóra da que se sobreentende co punto 2.4.
 • suprimiría a referencia ao das formas dialectais. Xa se indica en 1.1. que ten que estar ben escrito. En que tipo de formas dialectais se está pensando que, respectando o punto 1.1., poidan supor un problema de comprensión (1.3.)? --Xabier Cid 00:56, 26 xaneiro 2008 (UTC)

Outros comentarios en voz alta:

 • ¿Pódese engadir, no punto 1.3, a recomendación de defini-las palabras técnicas (raras, vamos, probablemente descoñecidas polo lector normal e corrente) en nota ó pé? Moitas veces, esas palabras técnicas son necesarias e está claro que en moitas ocasións serán descoñecidas polo común dos lectores.
 • Eu non suprimiría a mención ás formas dialectais. O uso de dialectalismos non é algo incorrecto (polo que non se contemplan no punto 1.1) pero é certo que non parece correcto o seu uso dentro do que debería ser un estilo común á Galipedia. Quizais estaría mellor esta observación no libro de estilo xa que se debería aplicar a tódolos artigos, non só ós de calidade.

Pedro --Lameiro (conversa) 12:17, 26 xaneiro 2008 (UTC)

Algunha cousa máis editar

Tamén estiven pensando que deberían ser artigos destacados

 • aqueles que están ben relacionados: ou sexa, nin son orfos, nin teñen unha alta porcentaxe de ligazóns vermellas.
 • en concordancia co que se sinala na páxina dos criterios de elección, creo que debería dicirse algo sobre as traducións. Creo que a frase desa páxina O artigo non debe ser unha simple tradución dun artigo destacado doutra Wikipedia, por moi boa que sexa a tradución, senón que debe incorporar un mínimo de información adicional., é suficientemente clara e descritiva.

--Xabier Cid 18:14, 26 xaneiro 2008 (UTC)

Obxectivo e finalidade dun artigo de calidade editar

Teño tres comentarios:

 • 1) sigo sin ver "o que é" e a finalidade que teria un "artigo de calidade". Para que se quere? fomentar a calidade?, expoñelos de cara a interwiki? Se a meta non está clara, é dificil definir o camiño. Ocórreseme que se poderia explicar en termos comparativos ao que ocorre noutras wikis, talvez asi nos enteremos todos.
 • 2) Terminoloxia: O de chamarlle "artigo de calidade" non o vexo, coido que haberia que darlle un nome que non desmereza ao resto de artigos: Os demais artigos non son logo de calidade?. O nome alternativo que se me ocorren son por exemplo: "artigos estrela", "artigo salientable", "artigo destacado". Isto lévame de novo ao punto 1).
 • 3) o comentario de "non debe ser unha simple tradución dun artigo destacado doutra Wikipedia" non me parece acertado, xa que:
  • a) non sempre unha traducion é algo "simple" : ás veces atopar a palabra exacta ou frase exacta pode levar un tempo importante, e quedar mellor expresado/referenciado na traducion que no artigo orixinal.
  • b) Non sei que se pretende potenciar ou evitar coa frase "debe incorporar un mínimo de información adicional". Eu non lle vexo maior importancia, se o artigo é bo pois é bo, independentemente de quen o escribise. Ao contrario, doulle importancia a que o artigo estea adaptado á Galipedia, en canto a evitar a extension en temas (e/ou links vermellos) que poden ser de interes para a lingua desde a cal se traduciu pero non para a Galipedia.

Saúdos.---- Maañón00 (o que?) 17:55, 2 febreiro 2008 (UTC)

3b) Preténdese evitar o abuso do tradutor automático, todos sabemos que a maioría dos artigos que se crean abusan excesivamente dos tradutores automáticos, e son un copy-paste traducindo interwikis, traendo os modelos mal arranxados, traendo as trasliteracións castelás, etc. En boa medidia o que se pretende é que se se trae un artigo doutra wikipedia, ese artigo está enfocado á comunidade lectora en orixe do artigo (algunhas veces, non sempre, claro está). Hai moitos artigos nos que cabe a posibilidade de engadir unha sección adicada a Galicia. Por exemplo, no artigo Che Guevara, cabe a posibilidade dunha sección sobre a influencia do Che en Galicia, tanto política como cultural. Coido que esa sección, só traducindo non se obtén, e sen esa sección creo que o artigo non é completo, que é un dos requirimentos. Mais tes parte de razón, a sentencia non é de todo precisa, habería que refacela para que se entenda mellor o que en realidade se quere dicir.
3a) Tes razón. Vou mudalo.
2)Se artigo de calidade é despectivo para os demais artigos tamén o é artigo destacado (ademais esta denominación non pode ser porque xa existen os artigos destacados, para a portada), artigo salientable. O nome de Artigos estrela non me desagrada, non sei se a demais xente pensa que é mellor que artigos de calidade.
1)A finalidade é suficientemente clara de ver. Poténciase que os usuarios traballen en conxunto nos artigos para melloralos até chegar a ter un artigo que cumpra os requirimentos (é dicir, que sexa cuasiperfecto). Pór unha estrela a un artigo significa que para nós ese artigo constitúe todo un exemplo a seguir.
"Ocórreseme que se poderia explicar en termos comparativos ao que ocorre noutras wikis, talvez asi nos enteremos todos". Isto non o entendo ben. AlberteSi, digame? 20:59, 2 febreiro 2008 (UTC)
2)despectivo para os demais artigos talvez non, pero con connotacions negativas creo que si; "destacado" é verdade que xa se utiliza para outros. Algo mais aseptico: "Artigo estrela", "Artigo escollido", ou algo asi.
3b)si, estamos mais ou menos dacordo, somente é cuestion de explicalo; talvez a explicacion que das aqui "o que se pretende é que se se trae un artigo doutra wikipedia, ese artigo está enfocado á comunidade lectora en orixe do artigo" case valeria, creo.
1)potenciar a calidade paréceme ben, claro. Eu referíame máis ben á finalidade a curto prazo: vai ser pra marcalo como destacado ao estilo doutras wikis?
"comparativo ao que ocorre noutras wikis" queria dicir que sería interesante ver pra que o utilizan e como o fan noutras wikis (a inglesa, a española, a portuguesa) en canto o procedimento e sobre todo en canto ao uso que lle dan (marcalo con estrela, etc, etc), seguramente nos dese boas ideas para a galipedia.---- Maañón00 (o que?) 22:12, 2 febreiro 2008 (UTC)

Traducións e relación dos artigos con Galicia editar

Levo moito tempo pensando sobre o punto 2.5 destes criterios de calidade ("O artigo non debería ser por completo unha tradución dun artigo doutra Wikipedia, ...") e non o dou collido por ningún lado. Para comezar unha parvada, esa información non está en ningunha parte do Libro de estilo así que non debería ser un subapartado do punto 2, "O artigo debe estar en concordancia cos patróns definidos polo libro de estilo.".

Para seguir non entendo a razón de que os artigos de calidade non podan ser por completo traducións. Se por exemplo un artigo da wiki inglesa, dun tema xeral e universal, é de calidade e se traduce correctamente, non vexo problema ningún en que poda ser aceptado como tal na Galipedia. A cuestión de que sexa unha tradución ou non penso que non é unha razón válida para rexeitar un artigo que este correctamente redactado, sexa completo, entendible, preciso e concreto, neutral e estable. Non ten xeito ningún obrigar a que a tradución "incorpore información adicional", se o artigo orixinal é completo xa non hai nada que engadir, se non habería que rexeitalo porque non cumpre as condicións do punto 1. dos criterios.

Outra cousa ben distinta, e que non é o que estou a dicir, é que un artigo de calidade nunha wiki e que se traduza ó galego xa o teña que ser automaticamente tamén na Galipedia. O proceso de avaliación da calidade dun artigo vai en función da esixencia de cada comunidade e polo tanto a comunidade da Galipedia avaliará o artigo de forma totalmente independente, non hai outra.

Sobre o tema de que os artigos traducidos teñan que engadir información "referida á relación entre o obxecto do artigo e Galicia e/ou o galego." penso que pode ser excesivamente galicentrista. Hai artigos que teñen relación con Galicia e moitísimos outros que non a teñen nin a poden ter, e non podemos crear relacións "non naturais" porque o que conseguiríamos con iso sería diminuír a calidade dos artigos. Se un artigo, pola súa propia natureza, debese levar algunha información relativa a Galicia e non a levase, isto faría que automaticamente tivese que ser rexeitado como de calidade xa que non cumpriría o criterio de completitude.

Por estas razóns penso que deberíamos eliminar completamente o apartado 2.5, agora vós diredes o que vos parece isto. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 13:35, 16 de novembro de 2011 (UTC)

 • Non estou de acordo. ""O artigo non debería ser por completo unha tradución dun artigo doutra Wikipedia (...)". Non lle vexo o problema, precisamente por ese completo que deixa as cousas ben claras. O artigo, na propia tradución, debe ser adaptado e polo tanto sempre hai algo que cae e algo que se suma (cada proxecto é distinta, non só pola lingua), se isto non é así, e polo tanto os contidos son de principio a fin unha mera tradución directa, daquela pode estar moi ben, que o estará, pero non ten ese extra para o facer de calidade, que é o rango máximo. Ao meu xuízo, a frase é acertada. E no segundo: "información referida á relación entre o obxecto do artigo e Galicia e/ou o galego.", pode solucionarse modificándoo minimamente. Ex.: "información referida á relación entre o obxecto do artigo e Galicia e/ou o galego, de a haber." Saúdos. --Atobar (conversa comigo) 17:13, 16 de novembro de 2011 (UTC)
 • Eu que das normas non sei moito, pero supoño que podo debater (síntoo non le-las normas, son un pouco lorchán) e case todo o que fago é traducir, por que os temas que me gusta son da astronomía e non hai moito contido na rede en galego; ben, ó debate, eu vou falar do espírito da norma, non de se se debe enunciar así ou asado a norma; en referente a ("O artigo non debería ser por completo unha tradución dun artigo doutra Wikipedia, ...") creo que é acertada, pero deberíase ter en conta para o traballo futuro que darlle ás traducións deses artigos de calidade doutras linguas un repaso para actualizalos, ver que as ligazóns non estean crebadas, repasa-lo estilo, ortografía, seria de moita utilidade xa que permitiría aumenta-la calidade da Galipedia de xeito notorio, poño por ex. o artigo Sirius de recente creación (por certo hai que poñelo de artigo destacado), ese artigo cun repaso feito polo administradores da Galipedia para digamos polo ó día, limparlle posible erros, ben podería ser un artigo de calidade aínda que a meirande parte do contido proveña da tradución; que non pase directamente unha tradución dun artigo de calidade doutra lingua a artigo de calidade na Galipedia, non quere dicir que cun mediado esforzo, este tipo de traducións non se poidan converter en artigos de calidade ... Ollo !!! non teño ni idea de como se tería que organizar ese tipo de traballo, non estou moi familiarizado con ese tipo de tarefas.--Xabier Cancela (fálame) 02:08, 17 de novembro de 2011 (UTC)
 • En canto o tema de que os artigos traducidos teñan que engadir información "referida á relación entre o obxecto do artigo e Galicia e/ou o galego.", aí si que estou de acordo con Elisardojm, eu na práctica nunca engadín esa información, por que non existe esa relación; na norma deberíase deixar constancia de engadir esa información se existe relación entre o obxecto do artigo e Galicia e/ou o galego.--Xabier Cancela (fálame) 02:08, 17 de novembro de 2011 (UTC)
Eu o que quero salientar no fondo desta cuestión é que non nos debería importar de ónde veña o contido do artigo, mentras non infrinxa as normativas da Galipedia por suposto. Se ese artigo cumple os criterios do punto 1 e o libro de estilo con iso debe chegar para que sexa un artigo de calidade non hai que engadir máis nada. Se é un artigo que currou un tipiño durante meses, se o fixo unha clase dun instituto durante unha semana ou se foi unha tradución dun artigo doutra wiki (sexa nesa wikipedia destacado ou non, ollo), cando se propoña a esta categoría na Galipedia todo iso non importa, o único que debería importar é o que ten, non como se fixo, se o que ten é do nivel que queremos para declaralo artigo de calidade xa non fai falta mirar máis.
Se o "completo" ese quere dicir que o artigo non pode ser unha tradución literal e que ten que axeitarse ó libro de estilo da Galipedia iso xa o di o apartado 1.1, que esté correctamente redactado, e o apartado 2. di que ten que seguir o libro de estilo da Galipedia.
E outra cousa máis que aínda que non sexa vinculante é significativa, acabo de revisar as políticas das wikis en castelán, catalán, danés, inglés, italiano, danés, alemán, sueco e portugués e ningunha delas ten ningunha referencia ás traducións nin á inclusión de contidos do seu "país". Creo que ese criteiro non ten ningún xeito e deberíamos retiralo, como alternativa o que si atopei noutras políticas é un criterio que nos falta e que penso que podería substituir a ese xa que creo que se axeita máis á idea que penso que se quere transmitir: "Os artigos de calidade teñen unha extensión axeitada, concentrándose no tema que tratan sen perderse en detalles innecesarios que poden desenrolarse en artigos de apoio.". Saúdos, --Elisardojm (conversa) 11:11, 26 de novembro de 2011 (UTC)
Aquí Elisardo formula dúas cuestións diferentes. Por un lado, a obrigatoriedade de que o artigo estableza unha relación entre o seu contido e Galiza ou o galego paréceme absolutamente fóra de lugar. Concordo nisto ao 100 % con Elisardo. Nalgunha conversa dixen que, segundo este criterio, Australopithecus africanus nunca podería ser artigo de calidade, por moi espléndido que fose. A fórmula alternativa que ofrece Atobar non que me convence tampouco, porque me parece tendenciosa, xa que induce a buscar esa relación e daría pé a situacións moi forzadas, nas que sería demasiado obvio que esa relación foi metida con calzador, minguando a calidade do artigo. É que ademais, a galeguidade dun artigo que aspire a ser de calidade e que garde unha relación notoria co noso país xa é algo intrínseco ao punto 2, que establece a necesidade de que o artigo sexa completo. É obvio que se, por exemplo, queremos propoñer como de calidade o artigo nacionalismo, este terá que facer unha referencia ao nacionalismo galego, porque senón quedaría incompleto. Súmome, xa que logo, á petición de eliminación desa condición.
O tema da tradución eu o interpreto a que non debe ser unha mera tradución mecánica doutra lingua, o que me parece correcto. Realmente, as boas traducións deben ser en realidade adaptacións, xa que as traducións ao pé da letra necesariamente dan lugar a erros de todo tipo (semánticos, de estilo, ligazóns rotas, interpretacións culturamente afastadas para un lector galego...). De todos os xeitos, é algo que entra dentro xa de puntos anteriores.
É inevitable que os criterios de elección dun artigo de calidade incorporen certa subxectividade. Por iso, a introdución de baremos excesivamente ríxidos poden resultar contraproducentes na procura desa calidade. É unha ferramenta que debemos usar máis, xa o dixen moitas veces, e nesa dirección a retirada do punto 2.5 sería unha axuda. Cando menos, e para chegar con máis facilidade a un consenso, suprimiría toda referencia á galeguidade do artigo e redactaría dun xeito máis laxo o referente ás traducións. Saúdos. --Paradanta (Cóntame) 15:35, 26 de novembro de 2011 (UTC)
Pois eu penso que o famoso punto 2.5. nin sobra nin necesita unha nova redacción.
O artigo non debería ser por completo unha tradución dun artigo doutra Wikipedia, por moi boa que sexa a tradución, senón que no posible debe incorporar información adicional, especialmente referida á relación entre o obxecto do artigo e Galicia e/ou o galego.
Sobre o fondo da cuestión, creo que un artigo de calidade na Galipedia debe proceder da Galipedia (no que sería o dilema creación vs. tradución). Esa "creación" non sería necesaria ó 100% pero si significativa: no exemplo do Australopitecus, pode ser de calidade -para min- se o creamos ou completamnos nós, pero non o será -para min- si o traducimos. Puido ser de calidade na lingua orixinal, e a tradución enriquecerá a Galipedia, pero eu non o vería como artigo de calidade noso. Sei que me explico mal, pero espero que me entendades. A necesidade de galeguizar o artigo é algo lóxico na Galipedia, pero actuando con lóxica. O autralopitecus non pode ter nunca -previsiblemente- posibilidade de ser galeguizado. Pero é que xa o di así o punto que discutimos: no posible debe incorporar información ... galega. Se non for posible non se inclúe e ninguén podemos consideralo incompleto.
Non estamos falando de rexeitar ningún artigo que estea (ben) traducido. Benvido sexa para completar Galipedia. Falamos da súa posible nominación/elección como artigo de Calidade na Galipedia. Pedro --Lameiro (conversa) 19:31, 26 de novembro de 2011 (UTC)
Se un artigo está na Galipedia eu coido que é da Galipedia, ¿ou é que si é unha tradución é da wiki en alemán?. Para min non porque está escrito en galego (que é o importante desta enciclopedia, ¿ou non?) e está neste wiki. Creo que Lameiro deu co quid da cuestión, se o obxectivo desta política é dar recoñecemento ós artigos de calidade e feitos por galipedistas ou pola contra facelo simplemente cos artigos que sexan de calidade sen mirar de onde saíron. Se a calidade ven dada pola xente que fai o artigo entón ese criterio pode que quedar, pola contra se a calidade do artigo está simplemente no seu contido, estilo, redacción brillante e referencias axeitadas entón ese criterio debería quitarse.
E sigo. Se a idea deste destaque é que os galipedistas se poñan medallas, paréceme ben, aínda que non o comparto. O que me parece é que nese caso a idea desta páxina non é a mesma que a do resto de páxinas de artigos de calidade dos outros proxectos xa que en ningunha delas se fala deste tipo de criterio, co cal penso que habería que trasladala a outro nome, por exemplo O que é un artigo de calidade de galipedistas, e deixar esta política para o resto de artigos que simplemente, sen mirar se son de Xoán ou de Hans, teñen a calidade que deben ter. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 01:07, 27 de novembro de 2011 (UTC)

Segundo o meu entender, un dos obxectivos que a Wikipedia ten (en calquera lingua) é conseguir que todos os seus artigos sexan considerados de calidade. É imposible, seica. E máis aínda tendo en conta que o artigo perfecto é inalcanzable. Non obstante, restrinxindo a posibilidade de que as traducións non se poidan chegar a ser artigos de calidade, este obxectivo vese aínda máis lonxano. En canto ao outro tema que se está a falar, penso que non se debe impedir o rango de calidade agás que haxa unha relación con Galicia/co galego o suficientemente relevante como para que haxa que mencionalo (por suposto todo isto sempre é subxectivo). En resumo: as traducións poden ser artigos de calidade e cómpre ir con tino na relación con Galicia ou o galego. --Toliño Fala aquí comigo 15:11, 27 de novembro de 2011 (UTC)

Insisto: A apreciación da calidade dun artigo ten unha considerable carga de subxectividade. Ese parágrafo, tal e como está redactado, intenta poñerlle cancelas ao campo. Como mínimo, a mención a unha relación con Galiza/galego, debe ser suprimida. Se cómpre celebrar unha votación, que se faga; pero eu faría dúas por separado, unha sobre as traducións e outra sobre a relación con Galiza ou o galego. --Paradanta (Cóntame) 19:05, 27 de novembro de 2011 (UTC)

Vou poñer un exemplo a ver o que vos parece. Imaxinade por un momento, pero non soñedes con isto ;), que a Enciclopedia Britannica (ou a enciclopedia que consideredes de maior calidade e seriedade) libera os dereitos do seu mellor artigo, o máis completo, ben redactado e referenciado do seu repertorio, e que resulta, de casualidade, que non existe na Galipedia. E seguide imaxinando que por unha desas casualidades alguén, incluso pode que de forma anónima, adícase a traducilo ó galego na Galipedia cunha tradución perfecta e cunha aplicación impecable do libro de estilo, pero non lle engade nada, ¿para que se estamos dicindo que é o artigo perfecto da enciclopedia perfecta?. ¿O artigo enciclopédico perfecto da enciclopedia perfecta traducido ó galego na Galipedia non pode ser artigo de calidade???. Para min que iso non ten xeito... Saúdos, --Elisardojm (conversa) 01:01, 2 de decembro de 2011 (UTC)

Aínda que ben puidese ser que mudase de opinión tres veces antes de ir para a cama, concordo con Lameiro plenamente. A función do artigo de calidade, entendo, é promover o esforzo, a creación de contidos de calidade, o manexo de diversas fontes e a composición dun artigo que, sen exceder tamaño, sexa capaz de tocar todos os aspectos dunha mesma realidade con equilibrio. Por moito traballiño que poida dar unha tradución do persa, sentíndoo moito, ao meu ver iso non é nin debe ser un artigo de calidade na Galipedia. Ora, se o voso interese cos artigos de calidade é ter máis artigos de calidade que o indonesio... entón si. Pero a min iso non me parece nada relevante. --Xabier Cid Talk 2 me, please 01:36, 2 de decembro de 2011 (UTC)

O meu interese non é ter máis ou menos artigos de calidade, nin moitísimo menos. O meu interese é que os artigos que teñen realmente calidade sexan marcados como tal para que os lectores saiban que eses artigos foron revisados a fondo pola comunidade e seguen uns parámetros de calidade ben estritos, independentemente de como foran construídos. Se o voso interese é marcar os mellores artigos feitos por galipedistas, xa o dixen antes, penso que entón esta páxina tiña que ser renomeada a algo polo estilo de O que é un artigo de calidade dun galipedista e quitar os interwikis ó resto de proxectos das outras wikipedias porque non se usan os mesmos criterios. E despois diso deixar esta páxina para os artigos de calidade normais. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 09:40, 2 de decembro de 2011 (UTC)
Pero co sistema que ti dis estaríaselle dando o sinal de 'de calidade' a artigos que non "foron revisados a fondo pola comunidade", que é o que ti dis. :) --Xabier Cid Talk 2 me, please 13:01, 2 de decembro de 2011 (UTC)
Ein???, mande???. O proceso de revisión pola comunidade faise cos comentarios, propostas de mellora e a votación que se faga na páxina de votación a artigo de calidade do mesmo. Ese proceso non se pode quitar veña de onde veña o artigo (sexa tradución doutra wiki dun artigo de calidade, sexa copiado dunha enciclopedia libre en papel, sexa a tradución do mellor artigo da Británnica ou sexa o mellor artigo feito por un grupo de galipedistas), ese proceso é a base de darlle a distinción de calidade a eses artigos... Eu non digo, nin dixen nunca, que os artigos de calidade que se traduzan o sexan xa automáticamente nesta wiki, para nada, e incluso estaría en contra de que iso fose así. Tódolos artigos que se propoñan a artigos de calidade teñen que pasar sempre e sen exepción pola revisión da comunidade. Válgame Deus!, a comunidade é a base de todo este proceso! :). Saúdos, --Elisardojm (conversa) 13:57, 2 de decembro de 2011 (UTC)
Agora ó erguerme decateime de que co exemplo da tradución do artigo da Britannica deixei un pequeno mal entendido. O que quería dicir con ese exemplo era que ese artigo traducido dun artigo imaxinario cuasi-perfecto coas consideracións actuais dos artigos de calidade nunca podería pasar a esta categoría na Galipedia xa que nin siquera podería presentarse ó proceso de validación debido ó punto 2.5. Para min está claro que tódolos artigos que sexan marcados como de calidade teñen que pasar previamente polo proceso de validación da comunidade, iso non ten volta. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 10:32, 3 de decembro de 2011 (UTC)

Boeno, e agora que?. Como facemos?, haberá que facer unha votación para ver o que se decide, non?. A miña proposta sería que nestes criterios de artigos de calidade se elimine ese punto 2.5, e que se queremos ter outra categoría de artigos de calidade feitos por galipedistas, que se faga noutro proxecto e se poñan nela os criterios que se crean convintes. Saúdos, --Elisardojm (conversa) 10:59, 12 de decembro de 2011 (UTC)

Sobre este tema abriuse unha votación en Wikipedia:Votacións/Permitir que as traducións doutras wikis poidan chegar a ser artigos de calidade. --. HombreDHojalata.conversa 21:54, 20 de xaneiro de 2012 (UTC)
Volver á páxina do proxecto "O que é un artigo de calidade".