En teoría de aneis (unha rama da álxebra abstracta), un anel conmutativo é un anel (R, +, ·) no que a operación de multiplicación · é conmutativa; é dicir, se para calquera a, bR, a·b = b·a.

Se adicionalmente o anel ten un elemento unitario 1 tal que 1a = a = a1 para todo a, entón o anel denomínase anel conmutativo unitario.

A rama da teoría de aneis que estuda os aneis conmutativos denomínase álxebra conmutativa.

Exemplos

editar
  • O exemplo máis importante é talvez o dos números enteiros coas operacións usuais de suma e multiplicación, ambas conmutativas. Este anel usualmente denótase por ℤ, pola palabra alemá Zahlen (números).
  • Os números racionais, reais, e complexos forman aneis conmutativos coas operacións usuais; máis aínda, son corpos.
  • Todo campo é un anel conmutativo por definición.
  • Se n>0 é un enteiro, o conxunto ℤn de enteiros módulo n forma un anel conmutativo con n elementos.
  • Se R é un anel conmutativo, o conxunto de polinomios de variable X con coeficientes en R forma un novo anel conmutativo, denotado por R[X].
  • O conxunto de números racionais de denominador impar forma un anel conmutativo, estritamente contido no anel ℚ dos racionais, e que contén propiamente ao ℤ dos enteiros.

Aneis non conmutativos

editar
  • Un exemplo de anel non conmutativo é o conxunto de matrices cadradas de 2×2 con valores reais. Como segunda operación, a multiplicación matricial
 
dá un resultado distinto que se se inverte a orde dos factores:
 
  • Outro anel non conmutativo é o conxunto das funcións continuas reais definidas no intervalo pechado [0,1] coa adición de funcións como primeira operación; e como segunda operación, a composición de funcións; cúmprese a asociatividade, a distributividade e a existencia da unidade multiplicativa I/ I(x) = x.

Propiedades

editar
  • Se f : RS é un homomorfismo de aneis entre R e S, S é conmutativo, e f é inxectiva (isto é, un monomorfismo), R tamén debe ser conmutativo, pois f(a·b) = f(af(b) = f(bf(a) = f(b·a).
  • Se f : RS é un homomorfismo de aneis entre R e S, con R é conmutativo, a imaxe f(R) de R será tamén conmutativa; en particular, se f é sobrexectiva (isto é, un epimorfismo), S será conmutativo tamén.

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar