Wikipedia:Erros de ortografía revisados

Esta páxina é irmá de Wikipedia:Erros de ortografía e desviacións, mais presenta a peculiaridade de servir como cadro de anotacións internas da Galipedia, isto é, márcase na mesma anotacións sobre revisións feitas. Nela encontramos os erros ortográficos máis comúns para que os usuarios e/ou bots poidan identificalos facilmente e corrixilos. Inclúense tamén castelanismos, lusismos, hipergaleguismos e arcaísmos comúns e que necesiten corrección.

Os termos á esquerda da "->" son os incorrectos, e os termos á dereita son os correctos.

 • a grandes rasgos -> a grandes trazos. (Revisado e completado --Beninho o 31 de xaneiro de 2011)
 • abandoar -> abandonar. (Revisado e completado --Beninho o 26 de xaneiro de 2011)
 • abañón -> frieira. (Revisado e completado --Beninho o 31 de xaneiro de 2011)
 • abogado -> avogado. (Revisado e completado --Corribot 07:47, 14 de outubro de 2010 (UTC))
 • ábside -> ábsida. (Revisado e completado --Corribot 07:47, 14 de outubro de 2010 (UTC))
 • achádego -> achado. (Revisado e completado --Beninho o 26 de xaneiro de 2011)
 • ademáis -> ademais. (Revisado 11.09.07 Usuario:XoseBot)
 • ahí -> aí. (Revisado 19.04.10 Usuario:Xoán Carlos Fraga)
 • ainda que -> aínda que.
 • album -> álbum (Revisato o 15-01-11 --Toliño Fala aquí comigo 19:36, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • álbumes -> álbums (Revisado o 15-01-11 --Toliño Fala aquí comigo 19:36, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • alemanes -> alemáns (Revisado e completado 08.10.10 Beninho)
 • algibe -> alxibe (revisado --Elisardojm 09:30, 5 de outubro de 2010 (UTC))
 • alinear -> aliñar (Revisado 08.10.10 Beninho)
 • alonxar -> afastar (Revisado 08.10.10 Beninho)
 • alquitrán -> alcatrán (revisado 14.5.11 --Servando2 (Dime) 17:10, 14 de maio de 2011 (UTC)).
 • amortiguador, amortiguar -> amortecedor, amortecer. (Revisado e completado --Elisardojm (conversa) 19:24, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • análisis -> análise. (Revisado e completado o 10-10-2007)
 • anodino -> anódino (Revisado o --Elisardojm (conversa) 09:03, 7 de febreiro de 2011 (UTC))
 • anque -> aínda que. (Revisado e completado o --Elisardojm (conversa) 09:33, 7 de febreiro de 2011 (UTC))
 • apostilla -> apostila (Revisado o --Elisardojm (conversa) 09:34, 7 de febreiro de 2011 (UTC))
 • aportar (correcto para chegar a porto) -> achegar, contribuír
 • aquelo -> aquilo. (Revisado e completado o --Elisardojm (conversa) 21:14, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • arista -> aresta (Revisado e completado o --Elisardojm (conversa) 21:31, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • armonía -> harmonía (Revisado e completado 08.10.10 Beninho)
 • asamblea -> asemblea (Revisado --Servando2 (Dime) 23:51, 22 de febreiro de 2011 (UTC))
 • asimesmo -> así mesmo (Revisado e completado --Elisardojm (conversa) 19:20, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • atrio -> adro (revisado 02.02.08 Usuario:Lancebot)
 • automóvil -> automóbil (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot e revisado --Elisardojm 10:55, 5 de outubro de 2010 (UTC))
 • avería -> avaría
 • axuntamento (correcto para reunión) -> concello (revisado --Elisardojm (conversa) 12:00, 20 de setembro de 2011 (UTC))
 • bacallao -> bacallau (Rematado o --Elisardojm (conversa) 22:30, 15 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • bahía -> baía (revisado --Elisardojm (conversa) 12:58, 18 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • baia -> baga (revisado --Elisardojm (conversa) 12:58, 18 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • balanza de pagos -> balanza de pagamentos
 • basa -> base (revisado 02.02.08 Usuario:Lancebot)
 • basar -> basear (revisado o 24/11/2010 --Servando2 (Dime) 19:11, 24 de novembro de 2010 (UTC))
 • batir -> bater (revisado 10.04.10 Usuario:Xoán Carlos Fraga)
 • boda -> voda (revisado 8/11/2010 Servando2)
 • borde -> bordo (marxe, beira)
 • brilar, brilo -> brillar, brillo
 • bursátil -> bolsista
 • búsqueda -> busca
 • buzo -> bucio (a non ser o sinónimo de bozo)
 • barrer -> varrer
 • ca -> coa (cando é con + a)
 • cabecilla -> líder
 • caluroso/a -> caloroso/a
 • calexón -> canella (canella sen saída)
 • caliza -> calcaria
 • calqueira -> calquera
 • calquer -> calquera (revisado 18/01/2011 --Servando2 (Dime) 01:07, 18 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • canxe -> troco, intercambio
 • capilla -> capela (revisado 02.02.08 Usuario:Lancebot)
 • casco (vello, urbano) -> núcleo, zona
 • cauce -> leito
 • cercano -> próximo (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • cese -> cesamento
 • china (adxectivo) -> chinesa (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • chino -> chinés (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • cimborrio -> ciborio (revisado 02.02.08 Usuario:Lancebot) (outra vez o 07_09_2010 por usuario:Servando2)
 • clavo -> cravo (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • cobarde -> covarde (Revisado, incluídos derivados, o 15/01/2011) Usuario:Vilachan
 • codo -> cóbado (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • con + o/a/os/as -> co/coa/cos/coas (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • conexo -> coello (salvo se é de conexión)
 • conflicto -> conflito
 • conquerir -> conseguir
 • construcción -> construción
 • convertir -> converter
 • cornisa -> cornixa (revisado 02.02.08 Usuario:Lancebot)
 • correción -> corrección
 • correxir -> corrixir (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • corto -> curto
 • cualquera -> calquera (revisado polo Usuario:BotDHojalata o 18 de agosto de 2011)
 • creer -> crer (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • cresta -> crista (revisado por Furagaitas o 25.08.10)
 • cruda, crudo -> crúa, cru (Revisado 18.04.10 Usuario:Xoán Carlos Fraga)
 • cumplir -> cumprir
 • dañino -> daniño (revisado --Xoán Carlos Fraga 09:22, 5 de maio de 2010 (UTC))
 • decatlón, decatlon -> décatlon (revisado --Elisardojm 13:00, 5 de outubro de 2010 (UTC))
 • decir -> dicir (feito --Servando2 (Dime) 01:32, 20 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • delicto -> delito (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • despacio -> amodo, paseniño (revisado 30.04.2010 Usuario:Xoán Carlos Fraga)
 • destiño -> destino
 • diccionario -> dicionario
 • dictar -> ditar (corrixido o infinitivo, dictou, dictaron, dictaba, dictaban, dictado(s), dictada(s), dictador(es), dictadura(s) --Servando2 (Dime) 00:11, 8 de marzo de 2011 (UTC))
 • diferencia -> diferenza (pero diferenciar, non *diferenzar)
 • distición -> distinción (revisado --Elisardojm (conversa) 10:37, 4 de febreiro de 2011 (UTC))
 • doctrina, dotrina -> doutrina (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • eiquí -> aquí (revisado 19.04.10, Usuario:Xoacas)
 • elexir -> elixir (revisado 19.04.10, Usuario:Xoacas)
 • élite -> elite (revisado 19.04.10, Usuario:Xoacas)
 • elo -> iso (a non ser o aro) (revisado 19.04.10, Usuario:Xoacas)
 • entablamento -> entaboamento (revisado 02.02.08 Usuario:Lancebot)
 • entrenador -> adestrador (e familia léxica)
 • espacio -> espazo
 • estatística -> estadística (a non ser o estudo do Estado) (Revisado 05.10.07 Usuario:XoseBot)
 • este (punto cardinal) -> leste (Revisado PARCIALMENTE BUSCANDO "este de" x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • éste, ésta -> este, esta
 • esto -> isto
 • estos -> estes
 • estructura -> estrutura (revisado, e estructuras, estructural, estructurais, estructurado(s), estructurada(s) --Servando2 (Dime) 17:13, 14 de maio de 2011 (UTC))
 • extender -> estender (pero extenso, extensión)
 • extraño -> estraño
 • fai [tempo] -> hai [tempo]
 • Franza -> Francia (pero ollo: existe a parroquia Franza, en Mugardos). Feito --Servando2 (Dime) 01:47, 25 de xaneiro de 2011 (UTC)
 • fragancia -> fragrancia. (Revisado Beninho 15.01.11)
 • garantizar -> garantir
 • governo -> goberno
 • grabar -> gravar (Revisado, formas conxugadas e palabras derivadas incluídas, o 15 de xaneiro de 2011) Usuario:Vilachan
 • gracia/s -> graza/s
 • grado (ollo, non sempre, p.ex "de bon/mal grado está OK) -> grao (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • gran + Palabra comezando por vogal ou por h -> grande + idem (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • grúa -> guindastre (pero ollo: a grúa é o feminino de grou).
 • heptathlón -> héptathlon (revisado --Elisardojm 13:08, 5 de outubro de 2010 (UTC))
 • hola -> ola
 • horchata -> orchata
 • humán -> humano
 • húmero -> úmero
 • inconvinte -> inconveniente
 • ingredente -> ingrediente (mirado --Servando2 (Dime) 23:47, 21 de febreiro de 2011 (UTC)).
 • inscripción -> inscrición
 • instrucción -> instrución (corrixido, mesmo en plural --Servando2 (Dime) 01:07, 22 de febreiro de 2011 (UTC)).
 • insertar -> inserir
 • ir + infinitivo (non leva a preposición a)
 • iste -> este
 • kilómetro -> quilómetro
 • leer -> ler (revisado --Elisardojm (conversa) 13:16, 4 de febreiro de 2011 (UTC))
 • lexía -> lixivia (revisado --Elisardojm (conversa) 13:16, 4 de febreiro de 2011 (UTC))
 • lexos -> lonxe (revisado por Furagaitas o 25.08.10)
 • língua -> lingua
 • línea -> liña (revisado --Servando2 (Dime) 15:11, 31 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • lonxano -> distante, arredado, afastado, apartado ou remoto. (revisado --Elisardojm (conversa) 12:41, 4 de febreiro de 2011 (UTC))
 • naranxa -> laranxa
 • naranxal -> laranxeira
 • naranxeiro -> laranxeira
 • naranxo -> laranxeira
 • nembargantes -> porén, non obstante, con todo (revisado --HombreDHojalataconversa 09:25, 18 de agosto de 2011 (UTC))
 • nen -> nin
 • nengún -> ningún
 • nengunha -> ningunha
 • ordear -> ordenar
 • oso -> óso (peza do esqueleto); oso (animal)
 • otorgar -> outorgar
 • pabellón -> pavillón (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • paiaso -> pallaso (revisado --Elisardojm (conversa) 12:08, 10 de outubro de 2011 (UTC))
 • parásito -> parasito
 • parexa -> parella (feito --Servando2 (Dime) 16:40, 19 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • pentatlón -> péntatlon (revisado --Elisardojm 12:39, 5 de outubro de 2010 (UTC))
 • periodo -> período (revisado -- Servando2 04.11.2010.
 • perseverancia -> perseveranza
 • pertenecer -> pertencer
 • petroglifo -> petróglifo (Revisado 23.09.07 Usuario:XoseBot)
 • plaza -> praza
 • plazo -> prazo (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • plantexar, plantear -> presentar, formular, expresar, realizar...*
 • plantilla -> 1) soleta (do calzado) 2) modelo, padrón 3) cadro de persoal 4) cadro de xogadores
 • pleito -> preito (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • ponto -> punto
 • poseer -> posuír (revisado --Servando2 (Dime) 17:31, 13 de febreiro de 2011 (UTC))
 • pranta -> planta (revisado o 5/11/2010 --Servando2 (Dime) 01:50, 5 de novembro de 2010 (UTC)).
 • presencia -> presenza
 • prexuicio, prexuício, prexuizo; perxuicio, perxuício, prexuizo -> prexuízo (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • primaveira -> primavera (revisado --Elisardojm (conversa) 11:48, 6 de maio de 2011 (UTC))
 • productor -> produtor (revisado 03.10.10 Usuario:Beninho)
 • quenes -> quen
 • rasgo -> trazo
 • recopilar ->recompilar (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007 + --Servando2 (Dime) 17:47, 14 de maio de 2011 (UTC))
 • recorrer -> percorrer (distancias)
 • recurrir -> recorrer (a alguén, presentar recurso)
 • reír -> rir
 • reptís / réptis / reptis -> réptiles (revisado por Furagaitas o 26.09.10)
 • respeto, respetar, respetuoso -> respecto, respectar, respectuoso (Revisado x 4bot a primeiros de Nov.2007)
 • reflexar -> reflectir
 • rodilla -> xeonllo
 • ruina -> ruína
 • Rumania -> Romanía (feito --Servando2 (Dime) 16:37, 19 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • rumano -> romanés (feito --Servando2 (Dime) 16:37, 19 de xaneiro de 2011 (UTC))
 • sabotear -> sabotar
 • seculo -> século (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • semán -> semana
 • sen embargo, nembargantes -> porén, non obstante, no entanto (revisado 13.09.07 Usuario:XoseBot)
 • servicio -> servizo
 • seta (fungo)-> cogomelo
 • siareiro -> seareiro
 • sillar, sillarejo -> perpiaño (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • sillería -> cantería ou cantaría
 • soledade -> soidade
 • suciedade -> sucidade (revisado 18.01.11 Usuario:Beninho)
 • submariño -> submarino (revisado 18.01.11 Usuario:Beninho)
 • surco -> suco (revisado por Furagaitas o 25.08.10)
 • sustantivo -> substantivo (revisado 18.01.11 Usuario:Beninho)
 • sustituír -> substituír (revisado 18.01.11 Usuario:Beninho)
 • tal vez -> talvez
 • taladro -> trade
 • tambén -> tamén --HombreDHojalataconversa 10:58, 27 de agosto de 2011 (UTC)
 • templado -> temperado
 • terramoto -> terremoto
 • textil -> téxtil
 • tobillo -> nocello
 • todavía -> aínda
 • tracería -> trazaría (revisado 01.02.08 Usuario:Lancebot)
 • traición -> traizón
 • tráquea -> traquea (revisado --Elisardojm (conversa) 10:11, 19 de xullo de 2011 (UTC))
 • triatlón -> tríatlon
 • tribu -> tribo (e tribus>tribos) (revisado --Servando2 (Dime) 17:34, 20 de febreiro de 2011 (UTC))
 • Trinidade -> Trindade
 • triple -> triplo/a
 • tubería -> tubo, cano
 • tuerca -> porca (tamén torca)
 • turno -> quenda, vez, rolda
 • ubicación -> localización, situación (revisado por --Corribot 23:34, 5 de febreiro de 2011 (UTC))
 • Os verbos rematados en -uír sempre levan til no seu infinitivo
 • ultimatum -> ultimato
 • umbral -> limiar, limite
 • uniformizar -> uniformar
 • urbán -> urbano
 • valeirar, valeiro, valdeirar, valdeiro -> baleirar, baleiro, baldeirar, baldeiro (revisado --Elisardojm 12:26, 24 de setembro de 2010 (UTC))
 • vasallo -> vasalo (revisado --Elisardojm 12:43, 24 de setembro de 2010 (UTC))
 • vasixa -> vasilla (revisado --Elisardojm 13:15, 24 de setembro de 2010 (UTC))
 • vaxilla (de vajilla) -> vaixela (revisado --Elisardojm 13:15, 24 de setembro de 2010 (UTC))
 • vela -> cirio, candea (en galego, vela só ten o significado da peza dos barcos, o deporte e a acción de velar) (feito --Elisardojm (conversa) 12:31, 28 de xuño de 2011 (UTC))
 • vena -> vea
 • venada -> arroutada, si é de vea, veada (feito --Elisardojm (conversa) 12:50, 28 de xuño de 2011 (UTC))
 • veneno -> veleno
 • vexase -> véxase (feito --Elisardojm (conversa) 08:58, 28 de xuño de 2011 (UTC))
 • víctima -> vítima
 • vidrio -> vidro (feito --Servando2 (Dime) 00:55, 7 de marzo de 2011 (UTC))
 • viruela -> varíola.
 • vistazo -> ollada.
 • volver + infinitivo (non leva a preposición a)
 • volvoreta -> bolboreta. (revisado --Elisardojm (conversa) 23:39, 31 de marzo de 2011 (UTC))
 • xabalina -> xavelina (revisado --Elisardojm 12:15, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • xalea -> xelea (xelea real) (revisado --Elisardojm 12:15, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • xarabe -> xarope (revisado --Elisardojm 12:15, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • xaula -> gaiola (revisado --Elisardojm 12:15, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • xardiñeiro/a -> xardineiro/a (revisado --Elisardojm 12:44, 1 de outubro de 2010 (UTC))
 • xeneral, xeneralmente -> xeral, xeralmente mais xeneral (militar) e xeneralizar
 • xenerar -> xerar (revisado --Elisardojm 12:15, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • xeneración -> xeración (revisado --Elisardojm 11:20, 23 de setembro de 2010 (UTC))
 • xeralizar -> xeneralizar (revisado --Elisardojm 12:52, 23 de setembro de 2010 (UTC))
 • xuicio, xuício, xuizo -> xuízo (con til). (revisado 03.02.08 Usuario:Lancebot)
 • zar -> tsar (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • zepelín -> cepelín (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • zodiaco -> zodíaco (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • zoa -> zona (subst., pero ollo: o vento zoa) (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • zócalo -> zócolo (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • zorro (si é o animal) -> raposo (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))
 • zucre -> azucre (revisado --Elisardojm 09:13, 22 de setembro de 2010 (UTC))

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar