Wikipedia:Artigos

Espazos de nomes da Wikipedia
Espazos de nomes básicos Espazos de nomes conversa
0 Principal (ou Artigo) Conversa 1
2 Usuario Conversa usuario 3
4 Wikipedia Conversa Wikipedia 5
6 Ficheiro Conversa ficheiro 7
8 MediaWiki Conversa MediaWiki 9
10 Modelo Conversa modelo 11
12 Axuda Conversa axuda 13
14 Categoría Conversa categoría 15
100 Portal Conversa portal 101
102 Libro Conversa libro 103
828 Módulo Conversa módulo 829
2300 Gadget Gadget talk 2301
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
2600
Espazos de nomes virtuais
-1 Especial
-2 Media

Un artigo da Wikipedia é unha páxina do sitio que contén información enciclopédica. Un artigo ben escrito:

A maioría de artigos están compostos por varios parágrafos e imaxes, aínda que tamén poden existir algúns en formato de listas ou táboas. Estas listas e táboas tamén se consideran artigos para o propósito da Wikipedia e inclúense no espazo de nomes principal.

Os seguintes elementos non se consideran artigos: