Río de Abaixo, Redemuíños, Quintela de Leirado

lugar no concello de Quintela de Leirado