País neutral

Un país neutral é aquel que non toma parte por ningún dos bandos enfrontados nunha guerra, coa esperanza de manterse á marxe da mesma. Nas relacións internacionais, unha política neutralista é, xa que logo, a que apunta a manter a neutralidade ante futuros conflitos. O concepto de neutralidade debe diferenciarse do de non-aliñamento.

     Status neutral recoñecido pola súa constitución e a comunidade internacional      Status neutral non recoñecido pola comunidade internacional      Antigos países neutrais

Países neutrais na actualidadeEditar

Países que se reclaman neutrais pero non se atopan recoñecidos como talesEditar

Países neutrais no pasadoEditar

Ligazóns externasEditar