País neutral

     Status neutral recoñecido pola súa constitución e a comunidade internacional      Status neutral non recoñecido pola comunidade internacional      Antigos países neutrais

Un país neutral é aquel que non toma parte por ningún dos bandos enfrontados nunha guerra, coa esperanza de manterse á marxe da mesma. Nas relacións internacionais, unha política neutralista é, xa que logo, a que apunta a manter a neutralidade ante futuros conflitos. O concepto de neutralidade debe diferenciarse do de non-aliñamento.

Países neutrais na actualidadeEditar

Países que se reclaman neutrais pero non se atopan recoñecidos como talesEditar

Países neutrais no pasadoEditar

Ligazóns externasEditar