Abrir o menú principal

Fotón

Particula EL

O fotón é o cuanto de radiación electromagnética. Vén representado por unha función de ondas simétrica, polo que se di que é un bosón. Non posúe masa en repouso. Ten unha enerxía directamente relacionada coa súa frecuencia pola ecuación: . Ademais posúe un momento: .

A disciplina da física que trata o seu comportamento de xeito rigoroso é a electrodinámica cuántica.

Outras ramas da física abordan este tratamento en determinadas condicións que permiten aproximacións e a construción de modelos adecuados. Unha destas deriva do seu nome: a fotónica. É unha disciplina relacionada co estudo do seu comportamento no rango de frecuencias ópticas, especialmente os aspectos relacionados coa súa interacción coa materia, e que se pode considerar coma unha importante rama da óptica. Confúndese adoit coa denominada optoelectrónica.

Véxase taménEditar