Desviación típica

medida de dispersión de probabilidade
(Redirección desde «Desvío estándar»)

En probabilidade e estatística, a desviación típica ou estándar é a medida máis común de dispersión. De xeito sinxelo, mide como están de dispersos os valores nunha colección de datos. Máis raramente aparece referida como desviación padrón[1] ou desvío[2] (típico, estándar, padrón...).[3]

Imaxe dunha distribución normal onde cada faixa ten unha largura de 1 desviación típica.

A desviación estándar está definida como a raíz cadrada da varianza. Defínese desta maneira para dar unha medida da dispersión que é un número non negativo que ten as mesmas unidades que os datos.

O termo desviación estándar foi introducido en estatística por Karl Pearson en 1894.

Interpretación e aplicación

editar

A desviación estándar é unha medida do grao de dispersión dos datos do valor medio. Dito doutra maneira, a desviación estándar é simplemente a "media" ou variación esperada con respecto da media aritmética.

Unha desviación estándar grande indica que os puntos están lonxe da media e unha desviación pequeno indica que os datos están agrupados cerca da media.

Por exemplo, as tres mostras (0, 0, 14, 14), (0, 6, 8, 14) e (6, 6, 8, 8) cada unha teñen unha media de 7. As súas desviacións estándar son 7, 5 e 1, respectivamente. A terceira mostra ten unha desviación moito menor que as outras dúas porque os seus valores están máis próximos a 7.

A desviación estándar pode ser interpretado como unha medida de incerteza. A desviación estándar dun grupo repetido de medidas dá a precisión destas. Cando se vai determinar se un grupo de medidas está de acordo co modelo teórico, a desviación estándar desas medidas é de vital importancia: se a media das medidas está demasiado afastada da predición (coa distancia medida en desviacións estándar), entón considérase que as medidas contradín a teoría. Isto é de esperarse xa que as medicións caen fóra do rango de valores dos cales sería razoable esperar que ocorresen se o modelo teórico fose correcto.

Formulación

editar

A desviación estándar (DS/DE) é unha medida de dispersión usada en estatística que indica canto tenden a afastarse os valores puntuais da media nunha distribución. De feito, especificamente a desviación estándar é "a media da distancia de cada punto respecto do valor medio". Adóitase representar por un S ou coa letra sigma,  . Esta medida é máis estable que o percorrido e toma en consideración o valor de cada dato.

É posible calcular a desviación estándar como a raíz cadrada da integral

 

onde

 
  • O DS é a raíz cadrada da varianza da distribución
 

Así a varianza é a media dos cadrados das diferenzas entre cada valor da variable e a media aritmética da distribución.

Aínda que esta fórmula é correcta, na práctica interesa realizar inferencias de poboación, polo que no denominador en vez de n, úsase n-1 (Corrección de Bessel)

 

Tamén temos outra función máis sinxela de realizar e con menos risco de ter equivocacións:

 

Exemplo

editar

Aquí móstrase como calcular a desviación estándar dun conxunto de datos. Os datos representan a idade dos membros dun grupo de nenos. { 5, 6, 8, 9 }

1. Calcular a media  .

 .

Neste caso, N = 4 porque hai catro datos:

 
 
 
 
        Substituíndo N por 4
 
 
    Esta é a media.

2. Calcular a desviación estándar  

 
        Substituíndo N por 4
        Substituíndo   por 7
 
 
 
 
    Esta é a desviación estándar.
  1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para desviación.
  2. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para desvío.
  3. Masa Vázquez, Xosé M.; Fortes López, Belén (1995). Vocabulario de Matemáticas. Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 84-8121-369-1. 

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar