A vertixe é unha sensación de falta de estabilidade ou de situación no espazo. O paciente sente que as cousas dan voltas en derredor ou que é el quen xira arredor das cousas. Xeralmente é de carácter rotatorio e pódese acompañar doutras manifestación como náuseas, vómitos ou suores. Existen varias formas de vertixe: pode ser central ou periférica, e pode haber falsas vertixes como as lipotimias, a vertixe de altura, mareos por aceleración e algunhas crises epilépticas.

Aviso médico
Aviso médico
Advertencia: A Wikipedia non dá consellos médicos.
Se cre que pode requirir tratamento, por favor, consúltello ao médico.
A vertixe é un trastorno do equilibrio.