Propiedade dun sistema en equilibrio estable. Estes sistemas son habituais na natureza e contémplanse seriamente en certas disciplinas coma poden ser:

Todos estes sistemas compóñense de elementos e as súas relacións. En tódolos casos poden identificarse elementos que son constantes, pero con relacións que oscilan arredor de valores constantes ou pouco variables.