O espazo[1] concíbese comunmente como o escenario onde se sitúan os obxectos físicos, e onde transcorre a realidade.

Física editar

Na física, o espazo está constituído por variábeis matemáticas que caracterizan a posición de calquera obxecto nun sistema de coordenadas, baixo un principio de relatividade dado.

Deste xeito, o concepto de espazo vai presentar diferenzas clave en función da teoría na que se defina, sexa na física aristotélica, na física newtoniana ou tamén chamada física clásica, na física relativista ou noutras teorías recentes e aínda en discusión.

En calquera caso, a concepción actual do espazo na física confórmase con base á teoría da Relatividade e á mecánica cuántica; e neste contexto resulta máis adecuado falar de espazo-tempo que de espazo e tempo de xeito separado, como resultaba natural facer na física clásica.

Matemática editar

Na matemática o espazo é un conxunto, xeralmente con algunha estrutura adicional.

Na xeometría euclidiana e na física clásica, o Espazo euclidiano defínese como o conxunto de posicións que se pode describir atribuíndo a cada posición tres coordenadas, respectadas dúas condicións: i) valla o teorema de Pitágoras e ii) respecte a norma euclidiana. A física relativista considera o espazo cuatridimensional (pois considera tamén o tempo).

Astronomía editar

Decorrente da definición matemática, a astronomía usa a palabra espazo para se referir á porción baleira do universo (espazo sideral) onde existe apenas o vacuo, alén das atmosferas dos planetas. (Úsase o termo "espazo exterior", "espazo externo" ou "espazo sideral" para distinguilo do espazo con ar e o espazo na Terra).

Filosofía editar

Entre as cuestións filosóficas relacionadas co espazo inclúense: é o espazo absoluto ou relativo? O espazo ten unha xeometría correcta, ou a xeometría espacial é puramente convencional? Algúns teóricos posicionáronse a respecto desas cuestións: para Isaac Newton o espazo é absoluto, en canto que para Gottfried Leibniz o espazo é relativo; Henri Poincaré considera que a xeometría espacial sexa apenas unha convención.

Informática editar

Nos computadores o espazo de memoria defínese como a cantidade de células de memoria dispoñíbeis para rexistro de dados.

Tipografía editar

Na tipografía e na ortografía o espazo é unha área en branco que separa dúas palabras.

Notas editar

  1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para espazo.