Médico, médica

profesional que practica a medicina
(Redirección desde «Médico»)

Un médico[1] é un profesional que practica a medicina que intenta manter e recuperar a saúde humana mediante o estudo, o diagnóstico e o tratamento da enfermidade ou lesión do paciente. Na lingua galega, de xeito coloquial, denomínase tamén doutor[2] a estes profesionais, aínda que non obteñan o grao de doutoramento.

O doutor e o seu paciente (século xvii) de Jan Havicksz Steen, Rijksmuseum.

O médico é un profesional altamente cualificado en materia sanitaria, que é capaz de dar respostas xeralmente acertadas e rápidas a problemas de saúde, mediante decisións tomadas habitualmente en condicións de gran incerteza, e que precisa de formación continuada ao longo de toda a súa vida laboral.[3]

Obxectivo

editar

O principal obxectivo do médico, e da medicina por extensión, é "coidar a saúde do paciente e aliviar o seu sufrimento".[4] "O médico poucas veces cura, algunhas alivia, pero sempre debe consolar".

Motivación

editar

As razóns para ser médico na actualidade poden ser de catro tipos:[5][6]

Persoais

editar
 
Rúa dedicada aos Médicos, en Chinchilla de Monte-Aragón, Albacete.

Son as razóns principais e máis importantes.

 • O atractivo social da profesión.
 • Acceder a unha posición económica máis ou menos holgada.
 • Influencia de familiares, amigos, ou dos medios de comunicación.
 • Compromiso cos pacientes e o seu sufrimento, co concreto e individual.
 • Formulacións relixiosas, filosóficas ou de vida, como a crenza do impacto da medicina na equidade.
 • Rexeitamento a outras opcións de vida.

Sociais

editar

Científicas

editar
 • Traballar en centros que irradien novo coñecemento científico, para que cambie a cara do sufrimento humano.
 • Dominar unha parte poderosa da ciencia e da técnica, de enorme atractivo polo seu impacto na saúde do paciente.
 • O esforzo pola innovación da organización de servizos, e a mellóraa da investigación aplicada á atención dos pacientes cos ensaios clínicos, os estudos observacionais e o conxunto que chamamos "medicina baseada en probas" (Evidence Based Medicine).
 • A ansia do desenvolvemento das ciencias médicas é fundamental, e serve de acicate á continua necesidade de formación continuada que caracteriza ao médico.
 • A produción de ética médica, que pon o contrapunto filosófico e deontolóxico ao que facer do médico clínico.

Prácticas

editar
 • Pode ser unha elección que dea moita versatilidade á vida, como ofrecen as diferentes especialidades médicas, os lugares de traballo e o tempo dedicado á profesión.
 • A remuneración do médico. En xeral, como médico recíbese unha compensación económica que adoita estar na media ou por encima da media doutros profesionais (aínda que hai variacións extremas), e en todo caso ser médico é un medio de vida. A constante é ter ingresos que permiten levar unha vida honrada, con solvencia para facer fronte a formar unha familia e criar algúns fillos.

Valores

editar
 
Pediatra explorando o oído a un neno cun otoscopio. O trato do médico ao seu paciente debe ser digno.

As calidades que debe posuír un médico clínico son:[5][7][8]

 • o trato digno ao paciente e aos compañeiros.
 • o control xuicioso da incerteza durante o encontro co enfermo
 • a práctica dunha ética da ignorancia (compartir co paciente as limitacións científicas)
 • a práctica dunha ética da negativa (para rexeitar aquilo que non ten sentido, firme pero amablemente, de pacientes, xefes e compañeiros)
 • unha enorme polivalencia no limitado tempo da atención clínica.

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar