Instrumento óptico

Un instrumento óptico é un instrumento que serve para formar unha imaxe dun obxecto, mellorándoa para a súa visualización, ou para analizar as ondas de luz para determinar as súas propiedades características.

Microscopio óptico composto de 1751.

Xeralmente está constituído pola asociación de varios sistemas ópticos (por exemplo, obxectivo e ocular).

Os primeiros instrumentos ópticos foron os telescopios, utilizados para a magnificación de imaxes de obxectos moi distantes, e os microscopios, utilizados para magnificar imaxes de obxectos moi pequenos. Desde os días de Galileo e van Leeuwenhoek, estes instrumentos foron moi mellorados e se estenderon a outros rangos do espectro electromagnético.

De maneira máis xeral, chámase instrumento óptico calquera instrumento que utiliza a óptica no seu funcionamento.

Tipos de instrumento ópticos editar

Segundo o tipo de imaxe formada, os instrumentos ópticos poden clasificarse en dous grupos:

O ollo é un instrumento óptico que forma unha imaxe real dos obxectos na retina.

Segundo as finalidades do seu uso, os instrumentos ópticos poden clasificarse así mesmo en dous grupos:

Véxase tamén: Instrumento de medida.

Outros instrumentos ópticos editar

Outra clase de instrumentos ópticos son os utilizados para analizar as propiedades da luz ou de materiais ópticos. Entre eles se inclúen:

E outros.

Véxase tamén editar