Xenismo

(Redirixido desde "Estranxeirismo")

Un estranxeirismo ou, máis tecnicamente, xenismo (aínda que ocasionalmente se igualan mentres que outras veces se usan con significados distintos) designa aquelas palabras que existen nun idioma e que proceden doutro. Os xenismos poden subdividirse en dous tipos:

segundo o grao de adaptación do lexema dentro da lingua de destino. Esta adaptación á lingua final pode facerse mediante unha modificación da estrutura fonética, escrita ou mesmo semántica.

Os xenismos están presentes en tódalas linguas e considéranse normais e mesmo necesarios para a súa obrigada evolución. O máis habitual é que se utilicen para denominar novos elementos, técnicas, conceptos que non existían anteriormente. Considéranse innecesarios cando pretenden suplantar outra verba patrimonial preexistente. Outra estratexia para evitar o uso dun xenismo innecesario é a recuperación léxica dunha palabra cun uso tradicional moi semellante pero nun contexto distinto (v. zorra ou lamia).

En galego, os principais xenismos son dos seguintes tipos:

Existe unha certa variación da influencia e da orixe dos xenismos en función da época e da lingua de destino. No caso do galego, os galicismos entraron sobre todo co esplendor da cultura gala e trala guerra civil española debido ó simbolismo de liberdade de Francia durante a represión franquista, os castelanismos durante todo o século XX e os anglicismos dende os últimos vinte ou dez anos deste século ata a actualidade. Canto ós xermanismos e arabismos, levan tanto tempo instalados na lingua que xa case ninguén os considera estranxeirismos. Pensar que un lexema pode ser un xenismo tamén pode ter connotacións subxectivas e os distintos individuos poden ter opinións diferentes.

Véxase taménEditar