Condado da Limia

O condado da Limia é a denominación dunha antiga rexión altomedieval e baixomedieval (Século X - Século XII) que se situaba na actual provincia de Ourense ademais de chegar ata Viana do Castelo, seguindo o curso do río Limia.

Obviamente, esta Limia medieval era moito máis extensa ca actual comarca da Limia e chegaba ata Maceda, ocupando na parte galega practicamente case que toda a provincia de Ourense menos a conca do Ribeiro, do Sil e do Bibei. É dicir, que á actual comarca da Limia, haberíalle que sumar a Limia da zona de Celanova, Allariz, Maceda, e tamén á Limia portuguesa, ou sexa a parte de Viana de Castelo, posto que neste intre histórico niada non existía Portugal, condado que se independizaría no século XII.

A Limia medieval terá un gran peso no reino de Galicia neses séculos, sendo Allariz, a capital política da mesma. Sendo cidade do rei, os notarios do rei asinaran dende o século XII ata fins da Idade Media como notarios de Allariz e da terra da Limia. Destacar tamén a grande importancia desta Limia medieval do mosteiro de Celanova, que foi moito máis cun mosteiro, foi un centro señorial, repoboador, e que tivo unha importancia política paralela á de Allariz pola relación da familia de San Rosendo coa monarquía galaica.

Ata ben fai pouco tempo a vila de Maceda, denominábaselle Maceda da Limia.