Categoría:Trastornos da linguaxe

Anomalías da linguaxe que se producen en situacións puntuais (anomia) ou en patoloxías permanentes físicas ou cognitivas.