O agramatismo é un aspecto lingüístico particular da afasia de expresión caracterizado pola supresión case constante dos morfemas gramaticais (preposicións, artigos, pronomes suxeito, desinencias verbais) e a redución das frases apenas á secuencia dos morfemas léxicos.

Un exemplo: Hospital axiña tres horas inxección: (Leváronme) axiña (para o) hospital (aí polas) tres horas, (aplicaronme unha) inxección.

Trastornos da linguaxe
trazo articular fala ortofonía voz comprender escrita sintaxe oralidade lectura lexemas ortografía movemento entoación
ausencia
-
afasia e afasia evolutiva
-
afonía agnosia agrafía agramatismo alalia alexia anomia
-
apraxia
-
dificultade disartria disfasia disfemia disfonía
-
disgrafía
-
dislalia dislexia
-
disortografía dispraxia disprosodia
erro
-
parafasia
-
-
-
paragrafía
-
-
paralexia
-
-
-
-