Linguaxe averbal do deficiente

E a linguaxe mímico-fonética propia do imbécil grave e do idiota. Adquírese, xeralmente, por condicionamento. Acompáñase dunha certa comprensión de vocábulos que, no ambiente familiar, posibilita certo grao de comunicación.