XIX é o número dezanove expresado en números romanos. En numeración actual, expresado como 19. Adoita empregarse en situacións particulares deste xeito, como por exemplo cos séculos.