Riocereixa de Abaixo, Riocereixa, Pedrafita do Cebreiro