Pythium

xénero de oomicetos

Pythium é un xénero de Oomicetos parasitos. Posto que este grupo de organismos noutrora foron clasificados coma Fungi (fungos), algunhas veces aínda son tratados como tales.

MorfoloxíaEditar

  • Hifas. Pythium, coma outros xéneros da familia Pythiaceae, caracterízanse pola produción de hifas cenosíticas (sen septos).
  • Oogonio. Xeralmente conteñen unha única oóspora.
  • Anteridio. Contén un anteridio alongado.

Importancia ecolóxicaEditar

Moitas especies de Pythium, xunto cos seus parentes achegados, Phytophthora, son patóxenos de plantas de importancia económica na agricultura. Pythium ocasiona a podremia común das raíces das plantas. Esta é unha doenza moi común en leiras e invernadoiros, onde o organismo mata as plantas nos alcouves recentemente sementados (Jarvis, 1992). Esta enfermidade polo xeral implica relacións complexas con outros fungos como Phytophthora e Rhizoctonia.

As distintas especies de Pythium tenden a ser moi inespecíficas e xeneris na súa gama de hóspedes. Cada especie pode infectar unha ampla gama de hóspedes (Owen-Going, 2002), mentres que as especies de Phytophthora son xeralmente máis específicas respecto do hósped. Por esta razón, as especies de Pythium son máis devastadores nas colleitas, posto que a rotación de cultivos por si soa a miúdo non pode erradicar o axente patóxeno. O barbeito tampouco erradica o patóxeno posto que Pythium tamén é un saprofito e vai sobrevivir moito tempo en materia vexetal en descomposición.

Porén, os danos ocasionados por Pythium limítase a unha área dos cultivos. Isto débese á pouca mobilidade das zoósporas, que compren dunha tona de auga para se trasladar e á capilaridade das partículas do solo, que tenden a actuar coma un filtro natural. Nos sistemas hidropónicos en invernadoiros, onde as plantas de vastos monocultivos mantéñense en solución nutritiva (que conteñen nitróxeno, potasio, fosfato e micronutrientes) que se recircula acotío nos cultivos, Pythium pode causar unha extensa e destrutora podremia das raíces (Jarvis, 1992; Owen-Going, 2002, Owen-Going et al., 2003). A podremia das raíces afecta a toda a cultura (ducias de miles de plantas, nos máis dos casos) nun prazo de dous a catro días (Owen-Going, de 2002, Owen-Going et al., 2003).

Porén, varias especies de Pythium, incluíndo P. Oligandrum, P. Nunn, P. Periplocum e mais P. acanthicum son micoparasitos de fungos e oomicetos parasitos, polo que recibiron grande atención coma axentes de control biolóxico.

NotasEditar

  • Plaats-Niterink AJ van der. 1981. Monograph of the genus Pythium. Studies in Mycology, 21:1–242.
  • Levesque,C.A. and de Cock,A.W. (2004) Molecular phylogeny and taxonomy of the genus Pythium. Mycological Research, 108:1363-1383
  • Jarvis, W.R. 1992. Managing diseases in greenhouse crops. APS Press, St. Paul, Minn.
  • Owen-Going, T.N. 2002. Etiology and epidemiology of Pythium root rot in bell pepper (Capsicum annuum L.) in commercial-scale and small-scale hydroponic systems. M.Sc. thesis, University of Guelph, Guelph, Ontario.
  • Owen-Going, T.N.; Sutton, J.C.; Grodzinski, B. 2003. Relationships of Pythium isolates and sweet pepper plants in single-plant hydroponic units. Canadian Journal of Plant Pathology, 25:155-167.