Koré (escultura)

O termo koré, plural korai (grego, Κόρη 'muller nova'), é unha tipoloxía escultórica da época arcaica da antiga Grecia, que consiste nunha estatua feminina en posición de pé, cuxa versión masculina do mesmo tipo desígnase kouros.

Koré do Hereo de Samos, c. 570 a. C.–560 a. C. De 1,92 m de altura ten unha inscrición na base onde se pode ler: Queramias dedicoume a Hera, como ofrenda. Museo do Louvre
Reconstrución moderna de korai, na que se amosa a policromía usual nas orixinais

Como o seu paralelo masculino, a koré denota unha fonda influencia da estatuaria exipcia, e o seu carácter macizo e rixidez corporal. Malia transmitir estas estatuas gregas arcaicas a mesma artificialidade cás súas semellantes exipcias o traballo do material é naquelas un pouco máis basto.

A koré eculpíase en mármore, representábase sempre de pé, vestida (cun peplos por exemplo) e podía ter os dous brazos ergueitos a partir do cóbado, portando nunha ou en ambas as dúas mans un obxecto votivo. O rostro, estereotipado, cuxo obxectivo non era ser o retrato dunha persoa real, estaba envolvido en cabelo dunha volumetría pouco natural, coma se fose unha perruca. A estatua pintábase, mais ao contrario que o kouros, que era pintado de cor marrón, a pel feminina era coloreada de cor branca.

Igual que os kouroi, as korai experimentaron unha evolución formal ao longo do tempo, tornándose, en épocas posteriores, nunha figura de formas máis suaves e redondeadas, nas que o tecido da roupa axustábase con maior naturalidade ao corpo. A partir dese intre o corpo deixa de ter o aspecto de ser tallado a partir dun bloque de contornos agudos, para asemellarse máis a unha columna, onde as liñas eran máis fluídas. Mais, ao contrario có kouros, que presenta sempre a mesma tipoloxía (home espido de pé), a koré esculpíase de variadas formas, sobre todo no que concirne á indumentaria e ao peiteado, que reflicten a moda das diferentes localidades onde se esculpía.

Como na súa versión masculina, as korai empregábanse como ofrenda votiva aos deuses ou para ser pendurada sobre un túmulo.

Véxase tamén editar

Bibliografía editar

  • CALADO, Margarida, PAIS DA SILVA, Jorge Henrique, Dicionário de Termos da Arte e Arquitectura, Editorial Presença, Lisboa, 2005, ISBN 20130007
  • HINDLEY, Geoffrey, O Grande Livro da Arte - Tesouros artísticos dos Mundo, Verbo, Lisboa/São Paulo, 1982
  • JANSON, H. W., História da Arte, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1992, ISBN 972-31-0498-9
  • THIELE, Carmela, Skulptur - Schnellkurs, DuMont Buchverlag, Köln, 1995, ISBN 3770135377

Outros artigos editar

Ligazóns externas editar