Estatua

figura escultórica tridimensional que representa a unha persoa ou a un animal

Unha estatua é a obra escultórica elaborada, polo xeral, a imitación do natural. A escultura é considerada unha das Belas Artes.

Estatua do escritor Valle-Inclán, na cidade de Pontevedra

As estatuas teñen sido un elemento constante en moitas culturas e sociedades. Con elas, imitando modelos reais, inténtase evocar deuses, personaxes ou conceptos como a liberdade, a xustiza etc. Agrupadas, formando conxuntos escultóricos, poden representar escenas que conmemoran acontecementos históricos, mitolóxicos, relixiosos, ideas simbólicas ou escenas costumistas. Algunhas son creadas para embelecer lugares frecuentados polo público. O que o concepto da estatua inspira, foi incluído en obras creativas, dende o xogo infantil as estatuas de marfíl, até a ópera Don Giovanni de Mozart.