Kelvin

unidade de temperatura do SI
Fórmulas de conversión de temperaturas en kelvin
Conversión de para Fórmula
kelvin Fahrenheit °F = K × 1.8 - 459.67
Fahrenheit kelvin K = (°F + 459.67) / 1.8
kelvin Celsius °C = K - 273.15
Celsius kelvin K = C° + 273.15
kelvin Rankine °Ra = K × 1.8
Rankine kelvin K = °Ra / 1.8
kelvin Réaumur °Ré = (K - 273.15) × 0.8
Réaumur kelvin K = °Ré × 1.25 + 273.15

O kelvin (símbolo: K) é a unidade SI de temperatura e é unha das sete unidades-base do SI.

Características

editar

O kelvin defínese por dous feitos:

O kelvin recibiu este nome en honra do físico e enxeñeiro Willian Thomson, que se tornou Lord Kelvin cando foi feito par do reino.

Nomenclatura

editar

En canto unidade SI, o kelvin é escrito cun k minúsculo (excepto, claro, no comezo das frases) e non debe ser precedido polas palabras grao ou graos ou o símbolo °, como os graos Celsius ou Fahrenheit. Isto acontece porque estas son escalas de medición, en canto que o kelvin é unha unidade de medición. Cando o kelvin foi introducido en 1954 (na 10ª Conferencia Xeral de Pesos e Medidas, Resolución 3, CR 79), recibiu o nome de grao Kelvin e o símbolo °K; o "grao" (°) foi suprimido en 1967 (13ª CGPM, Resolución 3, CR 104).