Infinitivo conxugado

O infinitivo conxugado, infinitivo persoal ou infinitivo flexionado é unha flexión verbal que se forma engadindo morfema de persoa e número ao infinitivo. É unha das características máis orixinais do galego-portugués, aínda que existen formas similares no napolitano do século XV e vestixios no leonés antigo, o que, xunto coa influencia do portugués, pode explicar a súa presenza no mirandés.[1] Tamén se usa hoxe na lingua húngara.[2]

Características

editar

O infinitivo conxugado fórmase engadindo ao infinitivo impersoal os morfemas -es, -mos, -des, -en (que coinciden cos do futuro de subxuntivo, agás nos verbos irregulares):

 1. cantar -
 2. cantares
 3. cantar -
 4. cantarmos
 5. cantardes
 6. cantaren

Úsase nos seguintes casos:

 • Cando o infinitivo ten un suxeito distinto ao do verbo principal: (ti) Dille que o limpe antes de volver(mos) ; Ai, morte, canto xa tardas en me levares contigo!
 • Cando o suxeito do infinitivo vai expreso, pero a distancia do verbo principal: O rapaz saudou aos turistas ao pasaren xunto del ; Ao estaren tan contentos, eu marchei caladiño para a cama.
 • Cando o infinitivo vai introducido por preposición: Para falares con el, tes que pedir cita.

Non se emprega nos seguintes casos:

 • Cando o infinitivo é o verbo auxiliado dunha perífrase verbal: *Débesllo dicir agora mesmo.
 • Cando se constrúe con verbos do tipo: querer, poder, saber, deixar... porque neste caso o suxeito éo de todo o complexo verbal: *Queremos mercar un coche deportivo.

Non se debe confundir co futuro de subxuntivo, co que coincide nos verbos regulares e difire nos irregulares:

 • Inf. conx. regular: comer, comeres, comer, comermos, comerdes, comeren.
 • Fut. subx. regular: comer, comeres, comer, comermos, comerdes, comeren.
 • Inf. conx. irregular: querer, quereres, querer, querermos, quererdes, quereren.
 • Fut. subx. irregular:quixer, quixeres, quixer, quixermos, quixerdes, quixeren.
 1. Piel 1944.
 2. Diario, Nós (2020-05-20). "Falares, falarmos, falardes... O infinitivo flexionado, na lección 12 do curso de galego". Nós Diario. Consultado o 2022-08-24. 

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar