O morfema é a unidade gramatical en que se descompón grazas á primeira articulación xunto coa unidade léxica (o lexema) o signo lingüístico. Os morfemas veñen moitas veces a coincidir cos prefixos e sufixos; mais non sempre é así: A palabra "casa" é toda ela un lexema, así e todo, contén unha raíz "cas" e dous sufixos: un flexivo "a" de xénero e un flexivo "cero" de número

Exemplos editar

Morfemas dos verbos regulares galegos editar

O significante do verbo galego está constituído por unha raíz (R), a vogal temática (VT), un sufixo modo-temporal (SMT) e un sufixo número-persoal (SNP)