Familia real española

A Familia Real española (Casa Real de Borbón) está formada polo Titular da Coroa (Rei de España), polos seus pais e irmáns, polo seu consorte e os fillos e netos de ambos, e polos consortes de todos eles.

O Rei
A Raíña consorte

O rei Xoán Carlos
A raíña Sofía

Composición actual

editar

Actualmente, a Familia Real española está formada polos seguintes membros:

Posición constitucional

editar

A Constitución española de 1978 establece no seu artigo 57.1 que: "A Coroa de España é hereditaria nos sucesores de S.M. Don Xoán Carlos I de Borbón, lexítimo herdeiro da dinastía histórica".

Descrición da Familia real

editar

Titular da Coroa

editar

O Titular da Coroa é a persoa que ocupa o Trono por dereito propio, en virtude da aplicación das regras sucesorias fixadas pola Constitución. Denomínase Rei ou Raíña de España e recibe o tratamento de Maxestade.

Cando a Coroa pertence a unha muller, adóitase aludir a ela como "Raíña propietaria", a fin de marcar a diferenza coa "Raíña consorte", que é aquela que se denomina así unicamente por ser a esposa do Rei.

En calquera dos dous casos o Titular da Coroa é aludido polo seu nome de pila, ao que se antepón o tratamento de Maxestade e a denominación de Rei ou Raíña de España, e que vai seguido do ordinal correspondente segundo a lista dos Reis de España, que continúa a dos Reis de Castela.

Raíña Consorte ou Consorte da Raíña

editar

Artigo 58 da Constitución Española de 1978: "A Raíña consorte ou o consorte da Raíña non poderán asumir funcións constitucionais salvo o disposto para a rexencia."

Cando o Titular da Coroa é un home, o seu consorte denomínase Raíña e recibe o tratamento de Maxestade, mentres o sexa ou permaneza viúva. Cando o Titular da Coroa é unha muller, ao seu consorte correspóndelle a Dignidade de Príncipe e o tratamento de Alteza Real.

Herdeiro da Coroa

editar

Artigo 57.2 da Constitución Española de 1978: "O Príncipe herdeiro, desde o seu nacemento ou desde que ocorra o feito que orixine o chamamento terá a dignidade de Príncipe de Asturias e os demais títulos vinculados tradicionalmente co sucesor da Coroa de España".

A persoa chamada directamente á sucesión no Trono en caso de falecemento ou abdicación do Titular da Coroa, é dicir, a persoa que se convertería automaticamente en Rei ou Raíña de España no caso de que o actual Rei ou Raíña falecese ou abdicase, ostenta a dignidade de Príncipe ou Princesa de Asturias e recibe o tratamento de Alteza Real.

A dignidade de Príncipe ou Princesa de Asturias e o tratamento de Alteza Real corresponden ao Herdeiro da Coroa desde o mesmo momento en que se produza o seu posicionamento no primeiro lugar da orde de sucesión no Trono, ben polo seu nacemento (como sería o caso do primeiro fillo do Rei) ou ben por pasar posteriormente a ocupar devandito lugar (como sería o caso de que o Príncipe de Asturias falecese sen descendencia pero o Rei tivese outros fillos ou fillas).

O consorte do Príncipe ou Princesa de Asturias participa do título e tratamento, neste caso sen distinción de sexos.

Fillos do Titular da Coroa

editar

Os fillos e fillas do Titular da Coroa que non ostenten a dignidade de Príncipe ou Princesa de Asturias, así como os fillos e fillas deste Príncipe ou Princesa, son desde o seu nacemento Infantes de España e reciben o tratamento de Alteza Real.

Os seus consortes, mentres o sexan ou permanezan viúvos, ostentarán o título e recibirán o tratamento que o Titular da Coroa, por vía de graza, xulgue conveniente concederlles, en uso da prerrogativa que lle recoñece o artigo 62.h) da Constitución española.

Netos do Titular da Coroa

editar

Os fillos e fillas dos Infantes de España teñen a consideración de Grandes de España, sen que iso dea orixe a outro tratamento especial distinto do de Excelencia.

Dos matrimonios

editar

Artigo 57.4 da Constitución española de 1978: "Aquelas persoas que tendo dereito á sucesión no trono contraeren matrimonio contra a expresa prohibición do Rei e das Cortes Xerais, quedarán excluídas na sucesión á Coroa por si e os seus descendentes".

Xa que logo o matrimonio dos fillos do Rei convértese nun asunto de estado pois deben contar non só coa aprobación do Monarca Español se non tamén o das Cortes Xerais; pola contra perden os dereitos de suceder no trono.

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar