Drupa

froita carnosa cunha carabuña leñosa que rodea a semente

Na botánica unha drupa é un froito monospermo de mesocarpo carnoso, coriáceo ou fibroso que arrodea un endocarpo leñoso (carabuña ou caroa) cunha soa semente no seu interior. Estas froitas desenvólvense dun só carpelo e, na súa meirande parte, de flores con ovarios superiores. Algúns dos froitos considerados drupas son:

A secuencia de desenvolvemento dunha drupa típica, un pexego tipo nectarina (Prunus persica) dende a saída dos gomos no inverno, até a maduración no verán.

Polidrupas:

Drupas: