Distribución uniforme discreta

Distribución uniforme discreta
Función de masa de probabilidade
Función de masa de probabilidade para n = 5
Función de distribución
Función de distribución para n = 5
Parámetros

Soporte
Función de densidade
Función de distribución
Media
Mediana
Moda
Varianza
Asimetría
Curtose
Entropía
F. xeradora de momentos
Func. caract.

En teoría da probabilidade, a distribución uniforme discreta é unha distribución de probabilidade que asume un número finito de valores coa mesma probabilidade. Adoita denotarse por ou .

PropiedadesEditar

Se a distribución asume os valores reais  , a súa función de probabilidade é

 

e a súa función de distribución a función en esqueira

 .

A súa media estatística é

 

e a súa varianza

 

ExemplosEditar

  • Para un dado perfecto, todos os resultados teñen a mesma probabilidade 1/6. Polo tanto, a probabilidade de que ao lanzalo saia 4 é 1/6.
  • Para unha moeda perfecta, todos os resultados teñen a mesma probabilidade 1/2. Polo tanto, a probabilidade de que ao lanzala saia cara é 1/2.