Conversa:José Cornide Saavedra

Engadir conversa
Discussões ativas

UntitledEditar

O nome real deste autor era na época: Joseph Cornide Saavedra, sería bo cambialo polo actual Xosé? ou polo antigo Joseph?, é que choca un pouco velo en castelán. A ver que dicides.--Alexandre Vigo 12:07, 19 de xullo de 2010 (UTC)

 • Eu entendo que debe ser Xosé. De onde sae o de Joseph, Alexandre? Polo avanzado da época, non pega. --Atobar (conversa comigo) 12:20, 19 de xullo de 2010 (UTC)
Estamos dacordo pois. O de "Joseph" é moi moi común nesa época, de feito era a forma de escribir Xosé, curioso é o Catastro de Ensenada, non sei se tiveches ocasión de lelo, pero é moi exemplificante sobre a antroponimía da época, e onde atopamos moitos Josephs. Por outra banda a forma Joseph é máis conservadora. Aqui hai unha portada de finais do XVIII onde podemos ver a grafía do nome que usou este autor galego:[1], onde se recoñece "Joseph".--Alexandre Vigo 12:31, 19 de xullo de 2010 (UTC)
 • Interesante. Graciñas. Tras ver o portada que ligas, mudo lixeiramente de opinión: creo que ben pode valer Xosé ou Joseph (se é esta segunda a forma elixida, daquela non estaría de máis chantar unha nota a rodapé que ligue co documento que achegas). Saúdos. --Atobar (conversa comigo) 12:35, 19 de xullo de 2010 (UTC)
Pois a verdade, coincido contigo en que as dúas formas son plenamente lexítimas e seguramente máis aptas que a forma castelá "José". Penso que ti tes máis idea ca min sobre a política da galipedia en relación a nomes, e non é por pasarche a pataca quente, pero prefiro deixar a decisión en xente máis competente ca min nese eido como é o teu caso. Graciñas a ti pola túa brevidade.--Alexandre Vigo 12:49, 19 de xullo de 2010 (UTC)
 •   Feito!, con Joseph. Se está mal, desfaise e punto. --Atobar (conversa comigo) 13:02, 19 de xullo de 2010 (UTC)
  • Paréceme un exceso de purismo o de tomar Joseph como "máis lexítima". Vexamos que din os expertos en biblioteconomía: A biblioteca da Universidade de Santiago recolle entradas por Xosé, José, José Andrés e Joseph, pero as unifica na forma José Andrés; a universidade de Vigo: José Cornide e José Andrés Cornide y Saavedra; a Universidade da Coruña tamén remite á forma José Cornide. Vexamos outras fontes: a GEG escolle José Andrés e a EGU Xosé Andrés. Se a referencia das portadas orixinais fose o criterio a seguir, teriamos que suprimir o segundo apelido, xa que tanto a da Torre de Hércules (que dá Alexandre), como a do seu "Ensayo ... de los peces ... de la costa de Galicia", que tengo aquí diante, só din "Joseph Cornide", sen o Saavedra; e postos a ser exquisitos sería "Cornide y Saavedra" (nótese o Y). Pero hai nesta casa un criterio -lóxico- de usar a forma pola que a xente resulta máis coñecida e neste caso creo que resulta evidente que se lle coñece por José Cornide, non polo Joseph. Conclusión: a entrada principal José, e que Joseph sexa unha redirección. Pedro --Lameiro (conversa) 14:42, 19 de xullo de 2010 (UTC)
 • Agardemos un chisco a ver se hai máis opinións e a partir de aí móvemola ao nome anterior, pasámola a Xosé, que a min me parece a mellor opción, ou deixámola en Joseph. Fágase o que se faga, a nota a rodapé con isto que apunta Lameiro e mais coa ligazón que forneceu Alexandre coido que debe quedar. --Atobar (conversa comigo) 14:57, 19 de xullo de 2010 (UTC)
Como expliquei antes, coido que Joseph ou Xosé son formas máis aptas desde o meu punto de vista. Unha por ser o nome da época, o nome co que se recoñeceu o propio autor, e o outro por ser a súa equivalencia á actual normativa galega. Con todo, e sen pretender decantarme por Joseph si que me gustaría explicar que esa portada que trouxen aqui, é unha pequena mostra, que nin moito menos a única de que o autor escribía así o seu nome:[2]. O dito, se unha forma considero pouco apta aqui é a castelá "José".--Alexandre Vigo 16:07, 19 de xullo de 2010 (UTC)
 • Eu baseándome nos datos que achega Lameiro optaría por Xosé Andrés Cornide Saavedra. O resto redireccións. --Alberte Si, dígame? 16:10, 19 de xullo de 2010 (UTC)
  • Non pretendo discutir os argumentos de Alexandre pero creo que non é este o lugar (a Galipedia) para "preferir" unha ou outra forma. Aquí necesitamos achegar referencias que avalen a escolla e vale pouco a nosa opinión particular. Os catálogos das tres universidades (Santiago, Coruña e Vigo), máis a GEG, son referencias para José Andrés; a EGU é referencia para Xosé Andrés, e a propia sinatura do autor (quero crer que non é invento da imprenta de turno) é referencioa para Joseph. Creo que a escolla de José Andrés está máis fundada. Pedro --Lameiro (conversa) 20:00, 19 de xullo de 2010 (UTC)

Eu non podo concordar con Lameiro, sobre todo porque teño visto moitas barbaridades cometidas por bibliotecarios (traballar con libros non dá cultura, só enche as mans de po). Creo que non se debe perder de vista o nome polo que foi coñecido na súa época. Se este criterio serve para futbolistas debería servir para persoas de maior talla. Sabemos que a ninguén se lle ocurriu nunca chamalo Xosé, porque naquela época iso non se estilaba. Pareceríame estraño empregar con Cornide un nome co que el mesmo non se sentiría identificado. Se ten que levar a continuación o segundo nome de Andrés non o sei, pero claramente eu avogo por José ou Joseph, entendéndoas como equivalentes. Xoacas(ti si que es lindo, ho) 20:22, 19 de xullo de 2010 (UTC)

Penso que este problema non é novo. Estamos a falar dun nome -"Joseph"- que nesta forma orixinal xa non existe en galego (tampouco en castelán nin portugués), do mesmo xeito que a forma latina "Julius Caesar" xa non existe, e empregamos "Xulio César". Desde o meu punto de vista considero pois, que "Xosé" sería acertado atendendo a que é a forma galega dun nome que non existe xa en galego (Joseph). Mais tamén considero acertado manter o "Joseph" porque é un nome amplamente documentado que empregan moitas fontes, e ademáis pode ser neutral nese senso entre "Xosé" e "José", por iso concordo nunha parte con Xoacas respecto do "Joseph".
Desde logo a forma "Joseph" non é invento ningún da imprenta, é que a forma "Joseph" era a única existente nesa altura [3], como podemos ver en multitude de documentos modernos, [4], [5], [6], [7].
Con isto, quixen argumentar a veracidade do nome "Joseph", mais como dicía antes, coido que ambos son válidos ao meu entender, "Xosé" e "Joseph".--Alexandre Vigo 21:23, 19 de xullo de 2010 (UTC)

Coido que estaría ben ampliar a discusión para aplicar a mesma solución a todos os artigos que poidan verse no mesmo caso, e así decidir se debe ser Diego Antonio Cernadas de Castro ou Diego Antonio Zernadas de Castro, Mendinho ou Mendiño, Martín Codax, Martim Codax ou Martin Codaz,... [ Furagaitas * ] 14:30, 20 de xullo de 2010 (UTC)

Si, non estaría mal ter isto resolto en forma de política oficial, no canto de deixar cada caso particular á capacidade que teña o editor de guardia para convencer ás masas. Xoacas(ti si que es lindo, ho) 15:12, 20 de xullo de 2010 (UTC)
Boa idea.--Alexandre Vigo 15:42, 20 de xullo de 2010 (UTC)

Ola, interveño aquí brevemente pra dicir que este asunto xa está resolto: o título é o da forma máis común hoxe, non cando foi escrito, nin na lingua en que foi escrito. O problema (a dúbida) xorde cando existen dúas formas, ou máis, comúns. Neses casos, ou se prefire a que é claramente dominante, se a hai, ou a versión do primeiro autor do artigo. E as outras posibles opcións, obviamente, redireccións. --Xabier Cid Conversa 20:16, 20 de xullo de 2010 (UTC)

A convención recollida en Wikipedia:Convencións dos nomes dos artigos é a seguinte. use o nome máis común, que non entre en conflito con outros nomes, para persoas e cousas. O criterio que propón Xabier non é o que está aceptado como política, pero a súa proposta paréceme boa. Estaría ben incorporala á política, votación mediante. Xoacas(ti si que es lindo, ho) 22:13, 20 de xullo de 2010 (UTC)

Seguindo co tema que nos ocupa, un datiño non vinculante: de entre as formas actuais, para José Cornide Google devolve 79.600 resultados, Yahoo 84.700, Ask 15.500 e Altavista 84.500; para Xosé Cornide Google devolve 21.700 resultados, Yahoo 8.170, Ask 1.580 e Altavista 8.160. Se cadra isto dá unha idea de cal pode ser a forma dominante. Xoacas(ti si que es lindo, ho) 22:27, 20 de xullo de 2010 (UTC)
Con todo, a miña pregunta é, debemos aceptar a forma máis común en calquera lingua ou a máis común en galego?. Porque o certo é que non tería moito sentido ao meu ver, facer unha comparativa entre por exemplo, "Julius Caesar" (latin/inglés) e "Xulio César" (galego), onde a primeira desborda totalmente á segunda por número de búsquedas en internet mais tamén na bibliografía. Isto suporía na práctica, que o 90% dos antropónimos da galipedia pasasen á súa forma anglosaxona, por ter en inglés maiores referencias documentais.--Alexandre Vigo 23:11, 20 de xullo de 2010 (UTC)
Ademais do que di exactamente o texto, está a lista de casos na que se vén aplicando esa regra nos últimos anos, así como as normas xerais de procedemento na Wikipedia. Ao meu ver, non hai necesidade de que se modifique o texto da política, pero aínda menos deberiamos entrar en votacións: o consenso ata o de agora foi o suficiente neste aspecto, que non foi conflitivo. Lembro que a forma ideal de traballar na wikipedia é o consenso, e non a votación. :) Con respecto a Google, estamos mirando a forma de dicir os nomes en galego, e polo tanto buscando fontes galegas. Paréceme claro que neste caso o criterio do primeiro editor debería prevalecer, pero eu non son administrador e non coñezo cal foi, se José ou Xosé. En calquera caso, nunca Joseph. --Xabier Cid Conversa 07:00, 21 de xullo de 2010 (UTC)
 • O primerísimo foi Cornide Saavedra, sen o nome propio, creado o 11 de maio de 2004 por Agremon.[8]. Despois, polo que vexo, parece que a primeira elección foi a de José Andrés. --Atobar (conversa comigo) 10:55, 21 de xullo de 2010 (UTC)
Hehe, pois daquela José. E os demais redireccións. --Xabier Cid Conversa 11:19, 21 de xullo de 2010 (UTC)

Se non hai opinións en contra, movo a José Cornide Saavedra e fago redireccións cos demais. Xoacas(ti si que es lindo, ho) 12:11, 21 de xullo de 2010 (UTC)

 • Dálle, e mételle unha nota a rodapé resumindo as referencias que achegan Lameiro e Alexandre. --Atobar (conversa comigo) 12:31, 21 de xullo de 2010 (UTC)
Vox populi que seña logo "José".--Alexandre Vigo 13:12, 21 de xullo de 2010 (UTC)
Volver á páxina "José Cornide Saavedra".