Conduto exaculador

Os condutos exaculadores constitúen parte da anatomía masculina; cada varón ten dous deles. Comezan ao final dos condutos deferentes e acaban na uretra. Durante a exaculación, o seme pasa a través destes condutos e é posteriormente expulsado do corpo a través do pene.

Aparello reprodutor masculino: 3. Pene, 4. Corpo cavernoso, 5. Glande, 6. Prepucio, 7. Meat urinario, 10. Vesícula seminal, 11. Conduto exaculador, 12. Próstata, 13. Glándula bulbouretral, 15. Conduto deferente, 16. Epidídimo, 17. Testículo, 18. Escroto.
1. Vexiga urinaria, 2. Sínfise púbica, 8. Colon sigmoide, 9. Recto, 14. Ano.