Conduto exaculador

Os condutos exaculadores constitúen parte da anatomía masculina; cada varón ten dous deles. Comezan ao final dos condutos deferentes e acaban na uretra. Durante a exaculación, o seme pasa a través destes condutos e é posteriormente expulsado do corpo a través do pene.