Abrir o menú principal

Cloruro de rubidio

composto químico
Propiedades

Cloruro de rubidio

Xerais
Nome Cloruro de Rubidio
Outros nomes Cloruro rubídico
Fórmula química RbCl
Aparencia Sólido cristalino branco.
Físicas
Masa molar 120,921 g/mol
Punto de fusión 991 K (718°C)
Punto de ebulición 1663 K (1390 °C)
Densidade 2,8×103 kg/m3 (2,8 g/cm3)
Cristalización Principalmente, cúbica centrada nas caras, 6:6
Solubilidade 91 g/100 mL de auga (a 20 °C)
Termodinámicas
Enerxía libre de Gibbs estándar para a fusión, ΔGfuo 407,8 kJ/mol
Entalpía estándar de fusión, ΔHfuo 435,4 kJ/mol
Entropía estándar, So 95,9 J/mol•K
Calor específica a presión constante
Cp


52,4 J/mol•K
Compostos relacionados RbF, RbBr, RbI; LiCl, NaCl, KCl, CsCl, MgCl2, CaCl2
Seguridade
MSDS [1]
Catalogado como Irritante
Número CAS [7791-11-9]
As propiedades sen referencia veñen dadas en condicións estándar(100 kPa, 25 °C), a non ser que se indique outra cousa.

O cloruro de rubidio é un haluro de metal alcalino. Este haluro ten aplicacións diversas, dende a electroquímica á bioloxía molecular.

EstruturaEditar

Na súa fase gasosa o RbCl é unha substancia diatómica cunha lonxitude de enlace estimada en 2.7868 Å. Esta distancia aumenta a 3.285 Å para o RbCl sólido de cristalización cúbica, no número máis alto de coordinación dos ións na fase sólida. O RbCl sólido presenta polimorfismo e dependendo das condicións, o RbCl sólido adopta unha das tres disposicións que seguen que foron determinadas pola proxección da súa imaxe holográfica.

octaédrico 6:6 (cloruro de sodio)Editar

A disposición octaédrica, empaquetamento cúbico centrado nas caras, con índice de coordinación 6:6, tipo NaCl, é a máis común. Nesta disposición os anións cloruro empaquétanse en disposición octaédrica e os catións rubidio enchen os ocos octaédricos que quedan. Esta sería unha sucinta descrición deste polimorfismo. A enerxía deste tipo de rede é solo 3.2 kJ/mol menor que a estrutura seguinte.

cúbico 8:8 (cloruro de cesio)Editar

A temperatura e presións altas o RbCl adopta a estrutura do CsCl (o NaCl e o KCl experimentan o mesmo cambio estrutural a altas presións). Aquí, os ións cloruro adoptan a disposición cúbica centrada no espazo cos anións cloruro ocupando os vértices dun cubo que rodea un Rb+ central. Como un cubo ten oito vértices, o número de coordinación de ambos ión é oito. Este é o número de coordinación máis alto posible do RbCl. Polo tanto, segundo a regra do cociente de radios, os catións deste polimorfo alcanzarán o radio máis grande porque as distancias anión-catión son as máis grandes.

tetraédrico 4:4 (Esfalerita)Editar

Esta forma polimórfica, con estrutura de esfalerita, do cloruro del rubidio é extremadamente rara, dando por resultado poucos estudios estruturais. A enerxía de rede para esta disposición calcúlase en case 40.0 kJ/mol menor que a das estruturas anteriores.

SínteseEditar

A meirande parte dos métodos de preparación do cloruro de rubidio puro implican a reacción do seu hidróxido co ácido clorhídrico, seguido de recristalización:

RbOH (aq) + HCl (aq) → RbCl (aq) + H2O(l)

Outro posible método baséase no equilibrio químico que segue:

Rb(s) + NaCl(s) RbCl(l) + Na(s)

Unha técnica costosa require a reacción do metal rubidio co halóxeno desexado:

2Rb(s) + Cl2 2(g) → 2RbCl(s)

Dado que o RbCl é higroscópico debe ser protexido contra la humidade atmosférica, por exemplo, cun deshidratante. O RbCl utilizase sobre todo en laboratorios polo que os provedores prodúceno en cantidades pequenas segundo se vaia precisando. Ofrecese en variedade de formas para a investigación química e biomédica.

UsosEditar

  • O RbCl pode utilizarse como electrólito en auga.
  • O cloruro de rubidio demostrou o súa utilidade para modificar e axustar o ritmo circadiano. O resultado é un ritmo circadiano igualado, incluso para os organismos sometidos a tensións.
  • O tratamento de células tumorais con cloruro de rubidio aumenta o seu pH. Algúns investigadores cren que este aumento inhibe a activación de encimas tales como fosfatases oncoxénicas. Pensase que isto podería ter utilidade par ao estudio de tratamentos de tumores.
  • O RbCl é un excelente biomarcador non invasor. Este composto disolvese ben na auga e é facilmente tomado polo organismo. Unha vez que está no corpo, o ión Rb+ substitúe o ión potasio, K+ non tecidos dada a súa similitude química (pertencen ó mesmo grupo da táboa periódica). Un exemplo disto é o emprego do cloruro de Rb-82, isótopo radioactivo do rubidio, para avaliar a perfusión do músculo cardíaco, o miocardio.
  • O tratamento de células con disolución hipotónica que conteña RbCl dilata as células e modifica as súas membranas e o fluxo a través das mesmas.