En anatomía, o carpo é unha estrutura do membro superior humano, artellada cos ósos do antebrazo, é dicir, radio e cúbito. Está constituído por oito ósos, distribuídos en dúas fileiras, unha máis próxima ao antebrazo ou proximal, e outra máis preto dos dedos ou distal. A estrutura ósea móvese en conxunto, permitindo os diversos movementos do pulso.

Carpo
Ósos do carpo
Proximal:
A: Escafoide, B: Semilunar,
C: Piramidal, D : Pisiforme
Distal:
E: Trapecio, F: Trapezoide,
G: Grande, H: Ganchudo
Plano frontal a través das articulacións da man, amosando as cavidades sinoviais.
Latín ossa carpi

Ósos do carpo editar

Son oito ósos pequenos que se artellan entre si e co radio, cúbito e os ósos metacarpianos.

Os oito ósos artéllanse entre si, formando pequenas articulacións. En conxunto forman o pulso.