Biosensor

Interruptor de Canle de Ións - Canle aberta.
Interruptor de Canle de Ións - Canle pechada.

Un biosensor é un dispositivo para a análise, que emprega un compoñente biolóxico para a detección dun analito. Un exemplo de biosensor primitivo é o canario que empregaban os mineiros de carbón. Na actualidade, empréganse biosensores como por exemplo un eléctrodo medidor da concentración de glucosa en sangue.

Partes dun biosensorEditar

Adoita constar das seguintes partes:

  • O elemento biolóxico sensitivo, material biolóxico máis ou menos complexo, dende un anticorpo ata tecidos, que interactúa dalgún xeito co analito.
  • O elemento transductor ou detector, o cal detecta a interacción entre o elemento sensitivo e o analito e o traduce a outro tipo de sinal que se poida interpretar de xeito máis sinxelo. Pódense empregar métodos químicos ou físicos, como electrónica, óptica, sistemas piezoeléctricos etc.
  • O elemento procesador do sinal, o cal é xeralmente un sistema electrónico que mide o sinal transducido que recibe e o troca en datos sobre o analito, como pode ser a concentración do mesmo.

AplicaciónsEditar

Existen moitas aplicacións potenciais para os biosensores. Algúns exemplos de usos actuais son: