Piezoelectricidade

A piezoelectricidade é a capacidade dalgúns cristais de xeraren corrente eléctrica por resposta a unha presión mecánica. O termo deriva da palabra grega piezein, que quere dicir "espremer". O efecto piezoeléctrico é reversíbel, pois os cristais piezoeléctricos, cando están suxeitos a unha voltaxe externa, poden sufrir variacións de forma. A deformación, preto do 0,1% da dimensión orixinal en PZT, ten aplicacións importantes, tales como a produción e detección de sons, xeración de altas-voltaxes e xeración de frecuencia electrónica.