Tesla (unidade)

unidade de densidade de fluxo magnético

Tesla (símbolo T) é a unidade de densidade de fluxo magnético (ou indución magnética) no SI, que equivale a:

1 T = 1 V · s · m -2 = 1 kg · s -2 · A -1 = 1 M · A -1 m -1 = 1 Wb · m -2

Defínese como unha indución magnética uniforme que, esparexida sobre unha superficie de 1 metro cadrado, produce a través desta superficie un fluxo magnético total de 1 weber. Ou tamén, é a indución dun campo magnético que exerce unha forza de 1 N sobre unha carga de 1 C que se move a unha velocidade de 1 m/s dentro do campo e perpendicularmente ás liñas de indución magnética.

A unidade recibiu o nome de Nikola Tesla, científico serbio que contribuíu con importantes estudos no campo do electromagnetismo.

A unidade equivalente no Sistema Ceguesimal de Unidades (CGS) é o gauss:

1 T = 10.000 gauss