Sitio web

colección de páxinas web relacionadas e comunes a un dominio de internet

Un sitio web é unha colección de páxinas web, imaxes, vídeos ou outros elementos dixitais albergados nun ou máis servidores ligados entre si e, normalmente accesible vía Internet, teléfonos móbiles ou LAN. Ao conxunto de todos eses sitios web accesibles coñécese como World Wide Web (www). No ano 2006 a Web pasou dos 100 000 000 de sitios web. Ás páxinas dun sitio web accédese dende unha URL raíz común, a páxina principal. As URLs organizan as páxinas nunha xerarquía, grazas ás hiperligazóns entre as páxinas contrólase que o lector perciba unha estrutura xeral. A linguaxe máis difundida para construíren sitios web é a HTML (Hyper Text Markup Language) e os seus derivados, o HTML interprétase cun software particular, o navegador web. A maioría dos sitios webs son accesibles a todos os visitantes, outros requiren unha subscrición, co pagamento dunha taxa para poder visualizalos e, en fin, outros tan só esixen un rexistro gratuíto.