A saúde pública é unha das ciencias da saúde dirixida a protexer, promover e restaura-la saúde dos membros dunha comunidade, o conxunto de actividades que os gobernos dispoñen para garanti-lo dereito á saúde dos cidadáns entendidos como poboación, como colectividade, máis ca como individuos. A organización da saúde pública corresponde ós responsables políticos desta comunidade, dentro do contexto das diferentes responsabilidades dos gobernos cara ós cidadáns do territorio de que se trate.

A loita contra o tabaco, unha das campañas da Saúde Pública

Bases editar

Así, forman parte da saúde pública tódalas actividades comunitarias que directa ou indirectamente contribúen na saúde da poboación:

  • Protección da saúde: accións dirixidas a previ-las enfermidades actuando sobre o medio ambiente, a auga e os alimentos, as condicións de traballo etc.
  • Promoción da saúde: accións de fomento e defensa da saúde dirixidas a previ-las enfermidades actuando sobre as persoas e os seus hábitos de vida mediante, principalmente, a educación sanitaria.
  • Restauración da saúde: accións dirixidas a recuperar un estado de saúde aplicando os medios asistenciais dispoñibles, actuando tamén sobre as persoas, ben sexa mediante a atención primaria, ben mediante a atención hospitalaria.

O persoal sanitario que desenvolve esta actividade está formado por funcionarios públicos, formados e seleccionados con este fin, e integra técnicos nas distintas especialidades, como son os médicos, enfermeiros, veterinarios ou farmacéuticos, xunto a administradores, economistas, sociólogos, psicólogos etc. A necesidade de contar con técnicos tan distintos xorde do carácter interdisciplinar do concepto de saúde pública, que precisa dos coñecementos de todos eles para acada-los seus obxectivos.

Historia editar

 
O doutor John Snow

Adoita considerarse a John Snow (1813-1858) como o creador do concepto de saúde pública, cando en 1851 relacionou unha epidemia de cólera en Londres coas fontes utilizadas pola poboación afectada para abastecerse de auga. Ordenou clausura-la fonte principal e axiña comprobou como se cortaba a epidemia.

A primeira organización internacional creada explicitamente para atender problemas sanitarios foi a Oficina Sanitaria Panamericana, nacida en 1902 coa participación de 11 países americanos, e convertida hoxe na Organización Panamericana da Saúde. Outras organizacións internacionais contemplaron tamén as preocupacións sanitarias entre os seus obxectivos, como a Liga das Nacións (no tocante ó paludismo) ou a Organización das Nacións Unidas (no tocante á infancia, no seu programa da UNICEF), pero ten que considerarse a OMS, creada en 1948, a primeira institución global dedicada especificamente á promoción e protección da saúde. Unha das primeiras accións nesta liña foi a organizacióin de programas e políticas internacionais para a erradiación da varíola, que puxo de manifesto as vantaxes dunha colaboración interdisciplinar e internacional.

Véxase tamén editar

Ligazóns externas editar