Socioloxía

ciencia social que estuda os fenómenos colectivos producidos pola actividade social dos seres humanos

A socioloxía é o conxunto de coñecementos que tratan de explicar o comportamento do ser humano en sociedade. Estuda a lóxica social, ocupándose das razóns que explican os comportamentos xerais das persoas. os comportamentos particulares son obxecto de estudo da Psicoloxía. A perspectiva da "axencia" entende que a socioloxía soamente pode traballar sobre tendencias xerais, visto que o comportamento dos seres humanos é libre e, polo tanto, imposible de predicer exactamente. Aproximacións estruturais suxeren o contrario: os individuos que están completamente condicionados ou determinados polas estruturas sociais, son meras marionetas de estruturas superiores.

A socioloxía estuda a sociedade humana e, máis concretamente, as diversas colectividades que a forman e as causas que orixinan as desviacións e mudanzas sociais.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar