A Linguaxe Estandar Xeralizada de Marcacion (Standard Generalized Markup Language), SGML é unha metalinguaxe coa que se definen linguaxes de marcacion (dados, documentos).

Da SGML derivan-se os seus subconxuntos:

<style></style>