XHTML, acrónimo inglés de eXtensible Hyper Text Markup Language (linguaxe extensible de marcado de hipertexto), é un dialecto XML pensado para substituír o HTML como estándar para as páxinas web. Ten, basicamente, as mesmas funcionalidades da HTML.

Ligazóns externas

editar