Mesopotamia
Río ÉufratesTigris
Cidades / Imperios
Sumeria: UrukUrEridu
KishLagashNippur
Imperio acadio: Agadé
BabiloniaIsínLarsaSusa
Asiria: AsurNínive
NuziNimrud
Imperio BabilónicoCaldea
ElamAmorreos
MitanniCasitas
Cronoloxía
Reis sumerios
Reis de Asiria
Reis de Babilonia
Lingua
Escrita cuneiforme
Lingua sumeriaAcadio
Elamita
Mitoloxía
GilgameshMarduk

A lista dos reis sumerios é un documento excepcional deixado polos escribas sumerios, escrito en sumerio, reflectindo os sucesivos reis hexemónicos. Os primeiros reis son dubidosos e os seus períodos imposíbeis, pero despois vanse acercando máis á historia comprobada, aínda que se omiten dinastías, e outras danse como sucesivas cando foron contemporáneas. Os reis de Asiria e os de Babilonia tamén tiveron este de tipo de listas. O primeiro rei mencionado que hai identificado por inscricións é Megabaresi de Kish, contemporáneo de Gilgamesh. O primeiro gobernante da lista que é claramente histórico é Lugal-Zage-Si de Uruk do século –XXIII, que conquistou Lagash, que á súa vez foi conquistada por Sargón de Acad.

Táboa de pedra coa lista máis completa de reis de Sumeria. Museo Ashmolean, Oxford.

Protodinástico I, Reis de antes do diluvio, lendarios editar

"Despois disto a realeza foi a Eridug (Eridu). En Eridug, Alulim foi rei e gobernou 28800 anos."

Eridu editar

Protodinástico II, Reis mitolóxicos. editar

"Despois do diluvio a realeza pasou a Kish"

Primeira Dinastía de Kish editar

"Entón Kish foi derrotado e a realeza pasou a Eana (Uruk)"

Primeira Dinastía de Uruk editar

(Outros soberanos coñecidos por inscricións non constan nas listas de Reis).

"Entón Unug (Uruk) foi derrotado e a realeza pasou a Urim (Ur)"

Primeira dinastía de Ur sobre o -2500 editar

"Entón Urim (Ur) foi derrotada e a realeza pasou a Awan".

Protodinástico III editar

(A primeira Dinastía de Lagash é coñecida polas inscricións pero non se cita na lista de reis).

  • Tres reis de Awan, gobernando un total de 356 anos.

"Entón Awan foi derrotado e a realeza pasou a Kish".

Segunda Dinastía de Kish editar

"Entón Kish foi derrotado e a realeza pasou a Hamazi".

"Entón Hamazi foi derrotada e a realeza pasou a Unug (Uruk)".

Segunda Dinastía de Uruk editar

"Entón Unug (Uruk) foi derrotada e a realeza pasou a Urim (Ur)".

Segunda dinastía de Ur editar

"Entón Urim (Ur) foi derrotada e a realeza pasou a Adab".

Adab editar

  • Lugal-Ane-Mundu de Adab: 90 anos.

"Entón Adab foi derrotada e a realeza pasou a Mari".

Mari editar

"Entón Mari foi derrotada e a realeza pasou a Kish".

Terceira Dinastía de Kish editar

  • Kug-Baba de Kish: 100 anos (Kug-Baba é a única muller na lista de reis).

"Entón Kish foi derrotada e a realeza pasou a Akshak".

Akshak editar

"Entón Akshak foi derrotada e a realeza pasou a Kish".

Cuarta Dinastía de Kish editar

"Entón Kish foi derrotada e a realeza pasou a Unug (Uruk)".

Terceira Dinastía de Uruk editar

Acad editar

  • Sargón, cuxo pai era xardineiro, ou copeiro de Ur-Zababa, rei de Agadé, que construíu a cidade: 56 anos (ca. -2235 cronoloxía mínima)
  • Rimush, fillo de Sargón: 9 anos.
  • Man-Ishtishu, irmán máis vello de Rimush: 15 anos.
  • Naram-Sin, fillo de Man-Ishtishu: 56 anos.
  • Shar-Kali-Sharri, fillo de Naram-Sin: 25 anos.

"Quen foi rei? Quen non foi rei?"

"Entón Agadé (Akkad) foi derrotada e a realeza pasou a Unug (Uruk)".

Cuarta Dinastía de Uruk editar

(probabelmente gobernaron a Baixa Mesopotamia simultaneamente coa dinastía de Akkad).

"Entón Unug (Uruk) foi derrotada e a realeza pasou ao exército dos Guti ".

Período Guti editar

"No exército dos Guti os primeiros reis non foron coñecidos; tiñan reis propios que gobernaban por tres anos"

Uruk editar

Terceira dinastía de Ur editar

"Renacemento Sumerio"

"Entón Urim(Ur) foi derrotada e a realeza pasou a Isín"

Dinastía de Isín editar

Estado amorita independente da Baixa Mesopotamia. A dinastía acaba sobre o -1730 na cronoloxía mínima.

"Son 11 cidades alá onde a realeza foi exercida. Un total de 134 reis que en conxunto reinaron máis de 28.876 anos".