Regra do produto (cálculo)

fórmula para derivar o produto de funcións derivables

Na análise matemática, a regra do produto ou regra de Leibniz para a derivación dun produto, establece como derivar o produto de funcións derivables.

Pode declararse informalmente como: "A derivada dun produto de funcións é a derivada da primeira pola segunda sen derivar máis a derivada da segundo pola primeira sen derivar". Matematicamente:

Ou usando a notación de Leibniz:

Na resolución final de suma de produtos, a orde é indiferente, o importante é non confundir f(x), g(x), f'(x) e g'(x).

Demostración

editar

Pode chegarse á regra usando as características do límite e a definición da derivada como o límite do cociente da diferenza.

Entón, temos:

 

supoñendo que g e h son diferenciables na variable x. Logo

 

Como

 

tense que

 
 
 

Como h é continua en x, tense que

 

e pola definición de derivada, e a diferenciabilidade de h e g en x, tense tamén que

  e  

Así, xustifícase a descomposición dos produtos dentro do límite, e reorganizando todo chégase á regra do produto.

 
 
 

Exemplo

editar

Supoñendo que se quere derivar:

 

Usando a regra do produto, obtense a derivada:

 
xa que a derivada de   é  
e a derivada de   é  .

Regra xeneralizada do produto

editar

Esta regra pode ser xeneralizada para a obtención do termo dunha derivación sucesiva de produto. Sexan f e g funcións n-veces diferenciables. A derivada enésima do produto   vén dada por:

 

onde   é chamado coeficiente binomial.

Isto próbase a través da regra do produto e a indución.

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar