Unha procesión é un desfile relixioso organizado de persoas que realizan un percorrido, dun lugar a outro, ou ben partindo dun lugar e volvendo a el mentres levan e adoran un ídolo.

Procesión da Virxe do Rocío na Semana Santa de Málaga.
Procesión na Salta, Arxentina.

As procesións existen na maioría das grandes relixións: hinduísmo, xintoísmo, xudaísmo, islam, catolicismo. Doutra banda, existen tamén confesións cristiás (protestantes, evánxelicos e testemuñas de Xehová, entre outros), que exclúen esta práctica por considerala unha forma de idolatría, segundo o seu entendemento da Biblia.

Actualmente perviviron con diferente fortuna en diversos lugares do mundo. Se algunhas son especialmente coñecidas, son as procesións relixiosas en España, Perú e Guatemala, moi habituais en Semana Santa, aínda que tamén fóra dela.