A ortopnea é a dispnea en posición de decúbito supino, ou dificultade para respirar ao estar deitado. É un trastorno no que a persoa ten que manter a testa elevada (como cando está sentada ou de pé) para poder respirar profunda e comodamente (ortopnea), ou a persoa acorda de súpeto durante a noite experimentando dificultade respiratoria (dispnea paroxística nocturna).

Aviso médico
Aviso médico
Advertencia: A Wikipedia non dá consellos médicos.
Se cre que pode requirir tratamento, por favor, consúltello ao médico.

Etioloxía máis común

editar