Indicacións de uso do modelo

Modelos de citas
{{Cita arXiv}}pre-impresións de arXiv
{{Cita audiovisual}}medios audiovisuais
{{Cita audiovisual notas}}notas e libretos de medios audiovisuais
{{Cita conferencia}}conferencias publicadas
{{Cita DVD notas}}notas e libretos de DVDs/BRs
{{Cita enciclopedia}}coleccións editadas
{{Cita entrevista}}entrevistas
{{Cita episodio}}episodios de televisión ou radio
{{Cita discurso}}discursos
{{Cita grupo novas}}grupos de novas online
{{Cita informe}}informes
{{Cita informe técnico}}informes técnicos
{{Cita libro}}libros
{{Cita lista correo}}listas de distribución correo electrónico públicas
{{Cita mapa}}mapas
{{Cita nota de prensa}}notas de prensa
{{Cita novas}}artigos de noticias
{{Cita podcast}}podcast de son ou video
{{Cita publicación periódica}}revistas, xornais, papeis académicos
{{Cita serie}}series de son ou video
{{Cita sinal}}sinais, placas, carteis
{{Cita tese}}teses
{{Cita tweet}}chíos
{{Cita videoxogo}}videoxogos
{{Cita web}}fontes web
Citas en formato curto

Este modelo emprégase para citar páxinas web en xeral que non se caracterizan en ningún dos outros modelos de citas.

Uso

Inclúa o seguinte texto entre as etiquetas html de referencias, engadindo os valores correspondentes a cada parámetro. Os parámetros indicados son os propios e máis habituais empregados neste modelo. Tódolos parámetros deben ir en minúsculas. Use o carácter "|" entre parámetros e borre parámetros non usados.

Formato horizontal

Forma simple
{{Cita web |url= |título= |autor= |data= |páxina-web= |editor= |dataacceso= }}
Forma completa
{{Cita web |url= |título= |nome= |apelidos= |autor= |ligazónautor= |data= |mes= |ano= |páxina-web= |editor= |localización= |páxina= |páxinas= |en= |lingua= |trad_título= |formato= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi_datainactiva= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |urlarquivo= |dataarquivo= |urlmorta= |dataacceso= |cita= |ref= |separador= |postscript=}}

Formato vertical

Forma completa
en posición vertical
Forma simple
en posición vertical
con varios autores
Forma simple
en posición vertical
cun único autor
{{Cita web
 | url     = 
 | título    = 
 | nome     = 
 | apelidos   = 
 | autor    = 
 | ligazónautor = 
 | data     = 
 | mes     = 
 | ano     = 
 | páxina-web  = 
 | editor    = 
 | lugar    = 
 | páxina    = 
 | páxinas   = 
 | en      = 
 | lingua    = 
 | título-trad = 
 | formato   = 
 | arxiv    = 
 | asin     = 
 | bibcode   = 
 | doi     = 
 | isbn     = 
 | issn     = 
 | jfm     = 
 | jstor    = 
 | lccn     = 
 | mr      = 
 | oclc     = 
 | ol      = 
 | osti     = 
 | pmc     = 
 | pmid     = 
 | rfc     = 
 | ssrn     = 
 | zbl     = 
 | id      = 
 | urlarquivo  = 
 | dataarquivo = 
 | dataacceso  = 
 | cita     = 
 | ref     = 
 | separador  = 
}}
{{Cita web
 | url    = 
 | título   = 
 | nome1   = 
 | apelidos1 = 
 | nome2   = 
 | apelidos2 = 
 | data    = 
 | páxina-web = 
 | editor   = 
 | dataacceso = 
}}
{{Cita web
 | url    = 
 | título   = 
 | autor   = 
 | data    = 
 | páxina-web = 
 | editor   = 
 | dataacceso = 
}}

Exemplos

 • {{Cita web |nome1=John |apelidos1=Doe |apelidos2=Smith|nome2= Peter|apelidos3= Smythe|nome3= Jim |título=My favorite things part II |editor=Open Publishing |data=10-04-2005 |obra=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |dataacceso=9 de febreiro de 2008 |lingua=inglés}}
  Doe, John; Smith, Peter; Smythe, Jim (10-04-2005). Open Publishing, ed. "My favorite things part II". Encyclopedia of things (en inglés). Consultado o 9 de febreiro de 2008. 
 • {{Cita web |autor=John Doe |título=My favorite things part II |editor=Open Publishing |data=10-04-2005 |obra=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |dataacceso=09-02-2008 |lingua=inglés}}
  John Doe (10-04-2005). Open Publishing, ed. "My favorite things part II". Encyclopedia of things (en inglés). Consultado o 09-02-2008. 

Parámetros

Parámetros xerais dos modelos de citas

Véxase tamén: Axuda:Erros nas referencias.

Os parámetros indicados no uso son os propios do modelo ou os máis habituais, cunha breve descrición do propósito de cada un deles. A maiores poden empregarse outros parámetros comúns dos modelos de citas. A continuación indícanse os parámetros dispoñibles e as especificacións de uso de cada un destes parámetros.

Autores

 • |apelidos=: Apelidos do autor. Non usar formato de ligazón wiki, para engadir unha ligazón wiki use ligazón-autor a maiores. Equivalente a: apelidos1, apelido, apelido1, autor, autor1, suxeito.
  • |nome=: Nome do autor, incluíndo título(s). Non usar formato de ligazón wiki, para engadir unha ligazón wiki use ligazón-autor a maiores. Equivalente a: nome-autor1, nome1. Require un valor para apelidos ou non se amosará.
  • Para autores múltiples: use |apelidos#= e |nome#= OU |autor#=, sendo # unha serie de números consecutivos para un número ilimitado de autores (cada nome# require o seu correspondente apelidos#). Vexa os parámetros de visualización para cambiar o número de autores amosados.
 • |ligazón-autor=: Título do artigo existente na Wikipedia que trata sobre o autor indicado. Non usar formato de ligazón wiki. Equivalente a: ligazónautor, ligazónautor1, ligazón-autor1, ligazón-suxeito.
  • Para autores múltiples: use |ligazón-autor#=, indicando o número en cada caso. Equivalente a: ligazónautor#.
 • |formato-lista-nomes=: amosa os autores e editores no estilo Vancouver cando se indica o valor vanc sendo a lista de autores de tipo apelidos#/nome#.
 • |coautor= / |coautores=: (desbotado) Nomes dos coautores. Require autor, autores, ou apelidos#. No canto deste parámetro, inclúa os coautores en autor ou autores ou use valores separados de autor# ou apelidos#/nome# para listar aos coautores.
 • |outros=: Para rexistrar outras contribucións á obra, coma ilustradores ou tradutores. Ex.: Ilustrado por John Smith ou Traducido por John Smith.
 • |autores=: Lista libre para os nomes dos autores. Non é equivalente a apelidos. Equivalente a: créditos.

Títulos

 • |título=: Título da fonte. Pode usarse unha ligazóns wiki ao artigo existente da Wikipedia que corresponda coa obra, ou empregarse o parámetro url para engadir unha ligazóns externa, pero non se deben incluír ámbalas dúas cousas ao mesmo tempo. Dependendo do tipo de modelo de cita amosaráse entre comiñas ou cursiva. Se se define un valor para título-translit, título conterá a transliteración romanizada do título indicado en título-translit. Equivalente a: enciclopedia.
  • |título-translit=: Título para linguas que non empregan o alfabeto latino. (árabe, chinés, hebreo, xaponés, etc); non se amosa en cursiva, segue á transliteración en cursiva que se defina en título. Pode levar o prefixo de dous caracteres ISO 639-1 da lingua que referencia para axudar aos navegadores a amosar correctamente o texto:
   ... |título=Tōkyō tawā |título-translit=ja:東京タワー |título-trad=Torre de Toquio ...
  • |título-trad=: Tradución ao galego do título se a fonte citada está en lingua estranxeira. Amósase entre corchetes tralo título. Se se define un valor para url, entón título-trad inclúese na ligazón. Recoméndase usar o parámetro lingua para definir a lingua de orixe.
Os títulos que conteñan certos caracteres non se amosarán correctamente agás que eses caracteres se codifiquen:
salto de liña [ ] |
espazo en branco [ ] |
 • |ligazón-título=: Título do artigo existente na Wikipedia ao que fai referencia o título. Non se debe usar un enderezo web nin formato de ligazón wiki. Equivalente a: ligazóntítulo.
 • |páxina-web=: Nome da web onde se aloxa a información. Pode empregarse formato de ligazón wiki. Equivalente a: páxinaweb, obra.
 • |mapa=: Título do mapa dentro da publicación na que se atope (atlas, libro, revista, xornal etc.). Pode usarse unha ligazóns wiki ao artigo existente da Wikipedia que lle corresponda ou empregarse url-mapa para engadir unha ligazóns externa, pero non se deben incluír ámbalas dúas cousas ao mesmo tempo.
 • |grupo-novas=: Nome do grupo de novas. Non usar formato de ligazon wiki, a ligazón xérase automaticamente.
 • |lista-correo=: Nome da lista de correo electrónico. Amósase en cursiva.
 • |tipo=: Engade información adicional sobre o medio da fonte. Amósase entre parénteses seguindo ao título. Exemplos: Tese, Libreto, Anotación no CD, Nota de prensa. Equivalente a: medio.
 • |lingua=: Lingua na que se atopa a fonte referenciada, se non é o galego. Amósase entre parénteses da forma "en nomelingua". Debe indicarse o nome completo da lingua ou o código ISO 639-1 correspondente. Se a fonte emprega máis dunha lingua poden indicarse individualmente, separadas por comas, por exemplo: |lingua=francés, alemán. Non se deben empregar modelos ou ligazóns wiki.

Capítulos

 • |capítulo=: O cabezallo do capítulo referenciado na fonte. Pode ir en formato de ligazón wiki ou empregar |url-capítulo=, pero non ámbolos dous xuntos. Amósase entre comiñas, agás en {{cita podcast}} que non se usa. Equivalente a: título-libro.
  • |capítulo-trad=: Tradución ao galego do cabezallo do capítulo, se a fonte referenciada está noutra lingua. Amósase entre corchetes despois de capítulo. Se url-capítulo está definido, capítulo-trad inclúese na ligazón. Recoméndase usar o parámetro lingua para definir a lingua de orixe.
 • |url-capítulo=: URL da fonte en liña que contén o capítulo individual referenciado. Debe estar dentro do mesmo sitio web que url se este último está definido. Cando se emprega url-capítulo, o parámetro url só debería incluírse se o comezo da obra e o capítulo citado se atopan en distintas páxinas web (dentro do mesmo sitio web). Pódese empregar formato de ligazón wiki para capítulo ou definir un valor para url-capítulo, pero non ámbalas dúas cousas á vez. Equivalente a: urlcapítulo.
 • |formato-capítulo=: Formato da obra referenciada por url-capítulo. Por exemplo: PDF, DOC, ou XLS. Amósase entre parénteses tralo capítulo. HTML é implícito e non debe especificarse. Non cambia a icona da ligazón externa.

Eventos e conferencias

 • |conferencia=: Nome da conferencia, pode incluír unha localización se é diferente de lugar e unha data se é diferente de data ou ano. Equivalente a: evento.
  • |url-conferencia=: Enderezo URL dos procedementos da conferencia, se é diferente á url. Equivalente a: urlconferencia,url-evento,urlevento.

Medios audiovisuais

 • |rede=: A rede ou canle na que se emitíu o epedisodio. Exemplo: ABC, NBC, CBS etc. Equivalente a: canle, cadea.
  • |estación=: Identificador da estación local (se existe).
 • |tempada=: Número da tempada, adoita indicarse para series estadounidenses. Equivalente a: temporada.
 • OU: |número-series=: Número da serie, adoita indicarse para series británicas.
 • |número=: Indica o número de episodio. Pode incluír tamén o número da tempada cando se omite tempada.
 • |serie=: Nome da serie á que pertence o episodio. Pode estar indicada en formato de ligazón wiki.
 • |ligazón-serie=: Ligazón wiki ao artigo existente na Wikipedia que trata sobre a serie referenciada. Equivalente a: ligazón-series, ligazónserie.
 • |transcrición=: Transcrición da fonte orixinal.
  • |transcrición-url=: Enderezo URL da transcrición. Equivalente a: url-transcrición, urltranscrición.

Datas

 • |data=: Data de publicación da fonte referenciada. Pode ser unha data completa (día, mes e ano) ou parcial (mes e ano, estación e ano, ou só ano). Requírese cando se emprega ano para facer distinción entre áncoras de referencias cando se referencian varias obras dun mesmo autor publicadas no mesmo ano. Non se debe empregar formato wiki. Amósase tralos autores entre paréntesis. No caso de que non exista un valor para o autor amósase tralo editor.
 • |ano=: Ano da fonte referenciada. Recoméndase o uso de |data= agás nos casos nos que:
 1. O modelo use |ref=harv: Neste caso, |ano= emprégase para xerar a áncora da referencia.
 2. O modelo requira unha desambiguación para a áncora da referencia. Recomendase usar |data= a maiores como máscara para o valor da data amosada.
 • |ano-orixinal=: Ano da publicación orixinal. Amósase despois do ano ou data. Pódese indicar unha especificación, por exemplo: |ano-orixinal=Composto en 1904.
 • |mes=: (desbotado) Mes de publicación da fonte referenciada. Use |data= ou |ano= no canto deste parámetro.
 • |comezo=: (desbotado) Data completa de emisión da primeira parte do programa ou episodio. Use |data= indicando un rango de datas.
 • |fin=: (desbotado)Data completa de emisión da última parte do programa ou episodio. Use |data= indicando un rango de datas.

Publicación

 • |editorial=: Nome da editorial ou compañía encargada da publicación da fonte referenciada. Pode indicarse en formato de ligazón wiki se é relevante. Non se debe empregar este parámetro para indicar o nome dunha obra (p.ex. un libro, enciclopedia, xornal, revista, web, etc.) Recoméndase a súa omisión cando o nome da editorial é substancialmente o mesmo ca o da obra (por exemplo: The New York Times Co. publica o xornal The New York Times, polo que non é necesario indicar a editorial). Amósase tralo título. Se se define un valor para obra, o valor de editorial amósase entre parénteses. Equivalente a: distribuidora, institución.
 • |lugar=: Situación xeográfica da publicación, xeralmente sen formato de ligazón wiki. Recoméndase a súa omisión cando o nome da obra ou editorial inclúa o nome do lugar (por exemplo: The Boston Globe, The Times of India). Amósase a continuación do título. Se se define un valor para obra, o valor de lugar amósase entre parénteses. Equivalente a: localización, localidade.
 • |lugar-publicación=: Se se definen valores para un só dos parámetros lugar-publicación ou lugar, o lugar amosaráse tralo título. Se se definen valores para ámbolos dous, lugar amósase antes do título precedido de "Escrito en" e lugar-publicación amósase tralo título.
 • |data-publicación=: Data de publicación, cando é distinta da data na que se escribíu ou compuxo a obra. Amosaráse só se ano ou data están definidos e teñen valores diferentes, senón data-publicación emprégase e amósase no lugar de data. Amósase a continuación de editorial. Se non se define obra, amósase entre parénteses precedido de "publicado o".
 • |axencia=: A axencia de novas que provee o contido. Examplo: "Associated Press", "Reuters" ect. Pode ir en formato de ligazón wiki se é relevante.
 • |vía=: Nome do medio de entrega do contido se é distinto de editorial. vía non substitúe a este último, pero serve para dar información adicional. Pode usarse cando o medio de entrega presenta a fonte nun formato distinto ao orixinal (p. ex. NewsBank), cando a URL non indicada non clarifica a identidade do medio, cando non hai URL ou DOI dispoñible ou se o medio require atribución. Vexa tamén rexistro e subscrición.

Entrevistas

 • |entrevistador=: Nome completo do entrevistador ou entrevistadores. Separe múltiples nomes con puntos e comas (;). Pode empregarse formato de ligazón wiki.
 • |programa=: Programa de novas ou evento.
 • |indicativo=: Indicativo ou identificador da radio ou televisión.

Edición, series, volume

 • |edición=: Empregase para indicar a edición da publicación cando existe máis dunha. Por exemplo: "2ª", "Cuarta" etc. Engade " ed." tralo valor indicado, polo que por exemplo |edición=2ª produce "2ª ed." Non se amosa se existe un valor definido para: 'xornal','revista','enciclopedia','dicionario','publicación' ou 'obra'.
 • |series=: Cando a fonte referenciada forma parte dunha serie, coma unha colección de libros ou serie de revistas por exemplo. Equivalente a: versión, colección.
 • |volume=: Para referencias a unha publicación que conteña varios volumes. Amósase tralos valores de título e series en letra grosa. Se non se desexa a letra grosa, engada o número de volume no campo título.

Páxinas e marcas de tempo

 • |páxina=: O número dunha soa páxina na fonte á que se fai referencia. Use só un dos parámetros |páxina= ou |páxinas=, non os dous xuntos. Amósase precedido de
  p.
  
  agás que se especifique o parámetro e valor adicionais |nopp=y ou se se especifíca algún valor para o parámetro obra ou outro alias deste.
 • |páxinas=: Rango de páxinas na fonte ás que se fai referencia. Use só un dos parámetros |páxina= ou |páxinas=, non os dous xuntos. Empregue guións (–) para os rángos de páxinas e comas (,) para páxinas non secuenciais. Non debe empregarse para indicar o número total de páxinas da fonte. Amósase precedido de
  pp.
  
  agás que se especifique o parámetro e valor adicionais |nopp=y ou se se especifíca algún valor para o parámetro obra ou outro alias deste.
  • |nopp=: Indicase o valor y para suprimir a notación
   p.
   
   ou
   pp.
   
   cando non é apropiada. Por exemplo cando se indica unha parte específica da obra: |páxina=Contraportada.
 • |en=: Emprégase cando os parámetros de páxinas non son apropiados ou son insuficientes. Sobreescríbese por |páxina= ou |páxinas=. Use só un dos tres parámetros |páxina=, |páxinas=, ou |en=.
Exemplo: páxina (p.) ou páxinas (pp.); sección (sec.), columna (col.), parágrafo (para.); pista; horas, minutos e segundos; acto, escena, canto, libro, parte, folio, verso etc.
 • |minutos=: Marca de tempo na que ocorre o evento referenciado na fonte, precedido de "No minuto". Usar só un dos parámetros |minutos= ou |tempo=, non os dous xuntos.
 • |tempo=: Marca de tempo na que ocorre o evento referenciado na fonte, precedido do texto por defecto "Escena en". Usar só un dos parámetros |minutos= ou |tempo=, non os dous xuntos.
  • |lenda-tempo=: Cambia o texto por defecto que se amosa antes do valor asignado a tempo.

Publicación periódica

 • |obra=: Nome da fonte periódica. Pode empregarse formato de ligazón wiki se é relevante. Amósase en cursiva. Equivalente a: xornal, revista, publicación.
  • |número=: Indica o número da publicación cando forma parte dunha tirada periódica. A publicación está contida nunha serie que se publica. Para a diferencia respecto a volume, véxanse os exemplos segundo e terceiro.
  • |apartado=: Título do apartado regular, columna ou sección dentro da publicación periódica ou xornal. Exemplos: "Editorial", "Cartas ao editor" etc. Amósase tralo título en formato de texto plano.
Cando se define un valor para obra ou algún dos seus parámetros equivalente, cámbiase o formateo doutros parámetros:
título non se amosa en cursiva e inclúese entre comiñas.
capítulo non se amosa e produce un mensaxe de erro.
lugar e editorial amósanse entre parénteses.
páxina e páxinas non inclúen "p." ou "pp."
edición non se amosa.

URLs

 • |url=: Enderezo web da localización en liña onde se pode atopar o texto da fonte referenciada. Non se pode usar cando se emprega formato de ligazón wiki no título. De ser posible a ligazón debe apuntar a páxina ou páxinas específicas que se referencian. Elimine parámetros de seguemento non necesarios das URLs, coma por exemplo: #ixzz2rBr3aO94 ou ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=.... Non deben ligarse sitios comerciais, coma Amazon.com ou semellantes
Aqueles enderezos URL que conteñan certos caracteres non se mostrarán ou ligarán correctamente a menos que se codifiquen:
espazo " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
  • |data-acceso=: Data completa da última vez que se comprobou que o contido indicado na url verifica o texto do artigo seguindo a referencia. Non se debe empregar formato de ligazón wiki, e require un valor para o parámetro url. Non se require para documentos ligados que non sexan susceptibles de cambios, coma por exemplo ligazóns a copias de documentos de investigacións vía DOI ou libros publicados, pero sí para ligazóns a artigos de novas ou outros contidos que sí poidan cambiar có tempo. Teña en conta que data-acceso debe indicar a data na que se comprobara que a web non só estaba dispoñible, senón tamén que contiña o texto que verifique a afirmación incluída no artigo. Equivalente a: dataacceso.
  • |url-arquivo=: O enderezo web dunha copia arquivada do sitio orixinal, no caso de que xa non estea dispoñible. Adoita empregarse para ligar con servizos coma WebCite e Internet Archive. Require data-arquivo e url. Equivalente a: urlarquivo.
   • |data-arquivo=: Data na que a URL orixinal foi arquivada. Amósase precedido polo texto "Arquivado dende o orixinal o". Non debe empregarse formato de ligazón wiki. Equivalente a: dataarquivo.
   • |urlmorta=: Cando a URL orixinal aínda é accesible, pero se atope arquivada preventivamente, pode indicarse |urlmorta=non. Isto cambia a orde das urls, deixando ao título coa URL orixinal e deixando a url arquivada ao final.
 • |formato=: Formato na que se atopa a ligazón indicada en url. Por exemplo: PDF, DOC, ou XLS. Amósase entre parénteses tralo título. HTML é implícito e non debe especificarse. Non cambia a icona da ligazón externa.

Áncoras

 • |ref=: Identificador para a áncora da referencia. Por defecto non se xera unha áncora. O valor indicado pode empregarse coma áncora doutras referencias de tipo curto , como cando se emprega unha mesma fonte varias veces ou varias partes da mesma fonte. O valor especial |ref=harv crea unha áncora da forma requirida polos modelos {{Cita Harvard}} e semellantes.

Identificadores

 • |id=: Un identificador único, a empregar cando non aplique ningún dos identificadores especializados.
 • |expediente=: Número de expediente. Empregado en {{cita informe}}

Os identificadores especializados crean ligazóns e están deseñados para aceptar un valor único. O uso de valores múltiples ou calquera outro texto distinto do esperado invalidará ao identificador. En xeral debe incluírse só a parte variable do identificador, coma por exemplo: rfc=822 ou pmc=345678.

Citas

 • |cita=: Texto relevante citado da fonte. Amósase entre comiñas. No caso de traducirse dende a fonte debe indicarse que é unha tradución e/ou incluír o texto no idioma orixinal.

Editores

 • |apelidos-editor=: Apelidos do editor. Non usar formato de ligazón wiki, para engadir unha ligazón wiki use ligazón-editor a maiores. Equivalente a: apelido-editor, editor-apelidos.
  • |nome-editor=: Nome do editor, incluíndo título(s). Non usar formato de ligazón wiki, para engadir unha ligazón wiki use ligazón-editor a maiores. Equivalente a: editor-nome. Require un valor para apelidos-editor ou non se amosará.
  • Para editores múltiples: use |apelidos-editor#= e |nome-editor#=, sendo # unha serie de números consecutivos para un número ilimitado de editor(cada nome-editor# require o seu correspondente apelidos-editor#). Vexa os parámetros de visualización para cambiar o número de autores amosados.
 • |ligazón-editor=: Título do artigo existente na Wikipedia que trata sobre o editor indicado. Non usar formato de ligazón wiki. Equivalente a: ligazóneditor.
  • Para autores múltiples: use |ligazón-editor#=, indicando o número en cada caso. Equivalente a: ligazóneditor#.
 • |formato-lista-nomes=: amosa os autores i editores no estilo Vancouver cando se indica o valor vanc sendo a lista de editores de tipo apelidos-editor#/nome-editor#.
 • |editores=: Lista libre para os nomes dos editores. Non é equivalente a apelidos-editor.
Visualización:
Se existen autores: amósanse os autores primeiro, seguidos dos editores.
Se non hai autores: amósanse os editores primeiro, seguidos de "ed." ou "eds." segundo o número. Amosanse catro editores seguidos de "et al., eds." agás que se indique número-editores.

Mapas

 • |escala=: Escala do mapa.
 • |series=: Título da serie á que pertence o mapa.
 • |cartografía=: Persoa ou entidade que realizou a cartografía, se é necesario diferencialo do autor. Amósase precedido de "Cartografado por".
 • |sección= / |seccións=: Sección/s do mapa que conteñen o que se referencia. Exemplo: 6A, 9B, 11L etc.
 • |recadro=: Nome do recadro enfocado que se referencia.

Resumo divulgativo

 • |url-resumo=: Ligazón URL a un resumo ou revisión non técnica da fonte. O título da URL amósase coma "Resumo divulgativo". Equivalente a: resumo-url, resumo.
  • |fonte-resumo=: Nome da fonte do resumo non técnico. Amósase en cursiva precedido dun guión. Equivalente a: resumo-fonte.
  • |data-resumo=: Data do resumo non técnico. Amósase entre parénteses. Equivalente a: resumo-data.

Visualización

 • |modo=: Define o tipo de elementos separadores, puntuación final e capitalización segundo o valor que se indique. Para |modo=cs1, os separadores serán puntos e coma (;), a marca de puntuación final é un punto (.) e certos termos amósanse en maiúsculas ('Consultado o'). Para |modo=cs2, os separadores serán comas (,), a marca de puntuación final omítese e certos termos amósanse en minúsculas ('consultado o...').
 • |máscara-autor=: Substitúe o nome do primeiro autor con guións ou texto. Se o valor de máscara-autor é un número n, amósanse n guións seguidos. Se máscara-autor é un valor de texto amósase ese texto sen separador a continuación. Débese incluír os nomes e apelidos de tódolos autores nos parámetros correspondentes aínda que se emprege este parámetro, para así conservar os metadatos requiridos. Adoita empregarse cando se listan varias obras seguidas dun mesmo autor de forma secuencial. Non debe empregarse en citas que se inclúan na sección de notas xerada por {{Listaref}} ou a etiqueta "references".
 • |separador-nome-autor=: (desbotado) Use formato-lista-nomes.
 • |separador-autor=: (desbotado) Use formato-lista-nomes.
 • |formato-autor=: (desbotado) Use formato-lista-nomes.
 • |número-autores=: Controla o número de autores que se amosan visualmente. Para cambiar este número, defina número-autores ao valor desexado. Exemplo: |número-autores=1 amosará só o primeiro autor incluído no modelo seguido de "et al". |número-autores=2 amosará os dous primeiros autores seguido de "et al" |número-autores=etal amosa tódolos autores nunha lista seguida de "et al".
 • |número-editores=: Controla o número de editores que se amosan visualmente. Para cambiar este número, defina número-editores ao valor desexado. Exemplo: |número-editores=2 amosará só os dous primeiros editores incluídos no modelo. |número-editores=etal amosa tódolos editores nunha lista seguida de "et al".
 • |último-amp=: Cambia o separador entre os dous últimos autores da lista á & cando se define calquera valor neste parámetro. Exemplo: |último-amp=sí
 • |puntofinal=: Controla a puntuación final que se vai amosar. Por defecto amosa un punto .. Para non incluír puntuación final, especifique |puntofinal=none. Ignórase se existe un valor para cita.

Acceso ás fontes

Estes parámetros engaden unha nota ao final da referencia:

 • |rexistro=: Para fontes web que requiren rexistro, defínase |rexistro=yes; sobreescrita por subscrición.
 • |subscrición=: Para fontes web que requiren unha subscrición, defínase |subscrición=yes; sobreescribe a rexistro.


TemplateData

Este modelo emprégase para engadir unha referencia á unha páxina web.

Parámetros do modelo[Editar os datos do modelo]

ParámetroDescriciónTipoEstado
URLurl URL

O enderezo URL do sitio web, da forma http://www.exemplo.com

Cadea de caracteresobrigatorio
Apelidos do autorapelidos apelidos1 autor autor1 autores apellidos

Apelidos do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome do autornome nome1 nombre

Nome do autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 2apelidos2 autor2 apellidos2

Apelidos do segundo autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor2' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 2nome2 nombre2

Nome do segundo autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor2' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 3apelidos3 autor3 apellidos3

Apelidos do terceiro autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor3' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 3nome3 nombre3

Nome do terceiro autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor3' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 4apelidos4 autor4 apellidos4

Apelidos do cuarto autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor4' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 4nome4 nombre4

Nome do cuarto autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor4' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 5apelidos5 autor5 apellidos5

Apelidos do quinto autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor5' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 5nome5 nombre5

Nome do quinto autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor5' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 6apelidos6 autor6 apellidos6

Apelidos do sexto autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor6' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 6nome6 nombre6

Nome do sexto autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor6' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 7apelidos7 autor7 apellidos7

Apelidos do sétimo autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor7' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 7nome7 nombre7

Nome do sétimo autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor7' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 8apelidos8 autor8 apellidos8

Apelidos do oitavo autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor8' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 8nome8 nombre8

Nome do oitavo autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor8' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Apelidos autor 9apelidos9 autor9 apellidos9

Apelidos do noveno autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor9' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome autor 9nome9 nombre9

Nome do noveno autor do texto da web ou da propia web. Para ligazóns wiki, use 'ligazónautor9' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Ligazón autorligazónautor ligazón-autor ligazón-autor1 ligazónautor1 enlaceautor

Título do artigo existente na Wikipedia do autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 2ligazónautor2 ligazón-autor2 ligazónautor2 enlaceautor2

Título do artigo existente na Wikipedia do segundo autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 3ligazónautor3 ligazón-autor3 ligazónautor3 enlaceautor3

Título do artigo existente na Wikipedia do terceiro autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 4ligazónautor4 ligazón-autor4 ligazónautor4 enlaceautor4

Título do artigo existente na Wikipedia do cuarto autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 5ligazónautor5 ligazón-autor5 ligazónautor5 enlaceautor5

Título do artigo existente na Wikipedia do quinto autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 6ligazónautor6 ligazón-autor6 ligazónautor6 enlaceautor6

Título do artigo existente na Wikipedia do sexto autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 7ligazónautor7 ligazón-autor7 ligazónautor7 enlaceautor7

Título do artigo existente na Wikipedia do sétimo autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 8ligazónautor8 ligazón-autor8 ligazónautor8 enlaceautor8

Título do artigo existente na Wikipedia do oitavo autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Ligazón autor 9ligazónautor9 ligazón-autor9 ligazónautor9 enlaceautor9

Título do artigo existente na Wikipedia do noveno autor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Outrosoutros

sen descrición

Descoñecidoopcional
Apelidos do editorapelidos-editor editor apelidos-editor1

Apelidos do editor do libro; Para ligazóns wiki, use 'ligazóneditor1' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Nome do editornome-editor nome-editor1

Nome do editor do libro; Para ligazóns wiki, use 'ligazóneditor1' a maiores.

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editorligazón-editor ligazón-editor1

Título do artigo existente na Wikipedia sobre o editor referenciado.

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 2apelidos-editor2

Os apelidos do segundo editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor2.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 2nome-editor2

Os apelidos do segundo editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor2.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 2ligazón-editor2

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có segundo editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 3apelidos-editor3

Os apelidos do terceiro editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor3.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 3nome-editor3

Os apelidos do terceiro editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor3.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 3ligazón-editor3

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có terceiro editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 4apelidos-editor4

Os apelidos do cuarto editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor4.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 4nome-editor4

Os apelidos do cuarto editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor4.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 4ligazón-editor4

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có cuarto editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 5apelidos-editor5

Os apelidos do quinto editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor5.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 5nome-editor5

Os apelidos do quinto editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor5.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 5ligazón-editor5

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có quinto editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 6apelidos-editor6

Os apelidos do sexto editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor6.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 6nome-editor6

Os apelidos do sexto editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor6.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 6ligazón-editor6

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có sexto editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 7apelidos-editor7

Os apelidos do sétimo editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor7.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 7nome-editor7

Os apelidos do sétimo editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor7.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 7ligazón-editor7

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có sétimo editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 8apelidos-editor8

Os apelidos do oitavo editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor8.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 8nome-editor8

Os apelidos do oitavo editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor8.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 8ligazón-editor8

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có oitavo editor

Nome da páxinaopcional
Apelidos editor 9apelidos-editor9

Os apelidos do noveno editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor9.'

Cadea de caracteresopcional
Nome editor 9nome-editor9

Os apelidos do noveno editor. Para ligar o nome cun artigo wiki, use 'ligazón-editor9.'

Cadea de caracteresopcional
Ligazón editor 9ligazón-editor9

Título do artigo da Wikipedia que relaciona có noveno editor

Nome da páxinaopcional
Anoano año

sen descrición

Descoñecidoopcional
Datadata fecha

sen descrición

Cadea de caracteresopcional
Data-publicacióndata-publicación

sen descrición

Descoñecidoopcional
Anoorixinalanoorixinal

sen descrición

Descoñecidoopcional
Páxina webpáxina-web

Nome ou título da páxina web que contén o texto.

Cadea de caracteresrecomendado
Editorialeditorial

sen descrición

Cadea de caracteresopcional
Trad títulotrad_título

sen descrición

Descoñecidoopcional
Tipotipo

sen descrición

Descoñecidoopcional
Páxinapáxina página

sen descrición

Descoñecidoopcional
Senppsenpp

sen descrición

Descoñecidoopcional
Páxinaspáxinas páginas

sen descrición

Descoñecidoopcional
Enen

sen descrición

Descoñecidoopcional
Títulotítulo

O título do texto, artigo ou apartado da web referenciada; amósase en cursiva

Cadea de caracteresobrigatorio
urlarquivourlarquivo urlarchivo

sen descrición

Descoñecidoopcional
Urlmortaurlmorta url-morta

sen descrición

Descoñecidoopcional
Data-accesodata-acceso dataacceso fechaacceso

Data na que se consultou a páxina web.

Descoñecidorecomendado
Localizaciónlocalización ubicación

sen descrición

Descoñecidoopcional
Editoreditor

sen descrición

Descoñecidoopcional
Lingualingua idioma

sen descrición

Descoñecidoopcional
Formatoformato

sen descrición

Descoñecidoopcional
Serieserie

sen descrición

Descoñecidoopcional
Versiónversión

sen descrición

Descoñecidoopcional
Idid

sen descrición

Descoñecidoopcional
IDID

sen descrición

Descoñecidoopcional
Arxivarxiv

sen descrición

Descoñecidoopcional
Asinasin

sen descrición

Descoñecidoopcional
ASINASIN

sen descrición

Descoñecidoopcional
Asin-tldasin-tld

sen descrición

Descoñecidoopcional
Bibcodebibcode

sen descrición

Descoñecidoopcional
Doidoi

sen descrición

Descoñecidoopcional
DOIDOI

sen descrición

Descoñecidoopcional
Doi datainactivadoi_datainactiva

sen descrición

Descoñecidoopcional
ISBNISBN isbn

Código ISBN.

Descoñecidoopcional
Issnissn

sen descrición

Descoñecidoopcional
ISSNISSN

sen descrición

Descoñecidoopcional
Jfmjfm

sen descrición

Descoñecidoopcional
JFMJFM

sen descrición

Descoñecidoopcional
Jstorjstor

sen descrición

Descoñecidoopcional
JSTORJSTOR

sen descrición

Descoñecidoopcional
Lccnlccn

sen descrición

Descoñecidoopcional
LCCNLCCN

sen descrición

Descoñecidoopcional
Mrmr

sen descrición

Descoñecidoopcional
MRMR

sen descrición

Descoñecidoopcional
Oclcoclc

sen descrición

Descoñecidoopcional
OCLCOCLC

sen descrición

Descoñecidoopcional
Olol

sen descrición

Descoñecidoopcional
OLOL

sen descrición

Descoñecidoopcional
Ostiosti

sen descrición

Descoñecidoopcional
OSTIOSTI

sen descrición

Descoñecidoopcional
Pmcpmc

sen descrición

Descoñecidoopcional
PMCPMC

sen descrición

Descoñecidoopcional
Pmidpmid

sen descrición

Descoñecidoopcional
PMIDPMID

sen descrición

Descoñecidoopcional
Rfcrfc

sen descrición

Descoñecidoopcional
RFCRFC

sen descrición

Descoñecidoopcional
Ssrnssrn

sen descrición

Descoñecidoopcional
SSRNSSRN

sen descrición

Descoñecidoopcional
Zblzbl

sen descrición

Descoñecidoopcional
Citacita

sen descrición

Descoñecidoopcional
Refref

sen descrición

Descoñecidoopcional
Laysummarylaysummary

sen descrición

Descoñecidoopcional
Laysourcelaysource

sen descrición

Descoñecidoopcional
Laydatelaydate

sen descrición

Descoñecidoopcional
Dataarquivodataarquivo fechaarchivo

sen descrición

Descoñecidoopcional
Máscara do autor. Para citas seguidas que teñan o mesmo autor.autor-máscara

Substitúe o nome do primeiro autor con guións ou texto. Se o valor é un número n, amósanse n guións seguidos

Cadea de caracteresopcional
Separador-nome-autorseparador-nome-autor

sen descrición

Descoñecidoopcional
Separador-autorseparador-autor

sen descrición

Descoñecidoopcional
Número-autoresnúmero-autores

sen descrición

Descoñecidoopcional
Separadorseparador

sen descrición

Descoñecidoopcional
Este recadro non aparecerá no artigo.
Esta documentación está transcluída desde Modelo:Cita web/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Cita web/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.