Modalidade técnica

As modalidades técnicas son estruturas discursivas, modos discursivos, sistemas de elocución, ou formas de discurso, é dicir, técnicas varias que integran a composición dos diversos xéneros literarios ou tipos de discurso: narración, descrición, diálogo, monólogo, argumentación, exposición, digresión, estilo directo, estilo directo libre, estilo indirecto, estilo indirecto libre etc.