Sistema de elocución

Un sistema de elocución é modo expresivo ou estratexia discursiva que serve para a presentación verbal no discurso de accións, personaxes, pensamentos, sentimentos, ambientes, épocas, obxectos... Os sistemas de elocución fundamentais son a argumentación, a exposición, a narración, a descrición, o diálogo, e o monólogo.