Unha macla é un tipo de mineral formado por dous ou máis tipos de cristais. Os cristais únense segundo un plano ou están interpenetrados un no outro.

Macla de Cuarzo
Macla de Calcita.

Unha macla é a agrupación simétrica de cristais idénticos. A simetría pode ser especular respecto do plano de macla ou polo xiro dos seus elementos ao redor do eixo de macla en 60°, 90°, 120° ou 180°.

  • Macla "de contacto": cando os elementos se unen nun plano
  • Macla "de compenetración": se están cruzados e compenetrados entre si. En xeral presentan diedros entrantes; en caso contrario fálase de mimesia dun cristal individual.

Exemplos editar

  • Macla de calcita
  • Macla de fluorita, de contacto ou compenetración
  • Macla de xeso, en "punta de lanza"
  • Maclas por deformación típicas dos metais bcc e hcp.
  • Maclas de recocido formadas despois de tratamentos térmicos de recocido típicas en fcc.