Músculo diafragma

O diafragma é un músculo que separa o tórax do abdome.

Músculo diafragma
Esquema do músculo diafragma, que separa o abdome do tórax.
Latín 'Diaphragma'
Gray's pág.404
Sistema Muscular
Arteria Diafragmática superior
Musculodiafragmática
Diafragmática inferior
Vea Frénica superior
Frénica inferior
Nervio(s) Frénico
Intercostais inferiores

Características

editar

Insercións e estrutura

editar

O diafragma únese a varias estruturas, para formar un músculo extenso con forma de paraugas. Na parte central ancórase na columna vertebral, por medio de dous grupos musculares: un central, constituído por dous piares, que se insiren na parte anterior e lateral das vértebras lumbares, ata a terceira vértebra na dereita e ata a segunda na esquerda. O grupo periférico está constituído por tres ligamentos: os ligamentos lateral e interno, que cruzan por diante dos músculos abdominais e se insiren na apófise transversa da primeira vértebra lumbar e na 12ª costela respectivamente; e o ligamento medio, que cruza por diante da aorta e se continúa a través dos piares.

Na parte máis posterior, o diafragma descende máis que por diante, relacionándose nesta área coas vísceras abdominais.

Función

editar

A separación do tórax e abdome non é unicamente estrutural, senón que tamén é funcional. Separa as presións negativas do tórax (precisas para realizar os movementos respiratorios) das presións positivas abdominais.

Patoloxía

editar

É relativamente frecuente a rotura muscular traumática, xa sexa nun accidente ou ferida intencional. Nalgúns casos existe un defecto conxénito no músculo, que impide separar correctamente as estruturas torácicas das abdominais. Nos casos de aperturas do diafragma, pódese introducir unha asa intestinal no tórax. Nalgunhas patoloxías de tipo respiratorio, de tipo EPOC, o diafragma áchase aplanado.

Innervación

editar

O diafragma está innervado polo nervio frénico, que é unha rama terminal do plexo cervical. A sección do nervio produce a inmobilización do músculo.

Irrigación

editar

Procede de varios vasos: arteria pericardio-frénica, arteria músculo-frénica e outros troncos reducidos.